Inloopavonden over windparken in Zuid-Holland

| 4 november 2015

Zuid-Holland is druk doende om locaties te onderzoeken waar windturbines kunnen worden geplaatst. De provincie is bezig om een milieueffectonderzoek voor te bereiden voor alternatieve locaties voor windenergie in de regio. Het betreft: Technopolis (gemeente Delft), ABC Westland (gemeente Westland) en A12 Balij (gemeente Pijnacker-Nootdorp).

Deze locaties zijn in 2014 in een zienswijze bij de provincie aangedragen door respectievelijk Delft Windpower v.o.f., ABC Westland en Staatsbosbeheer en worden nu onderzocht op geschiktheid voor windenergie.

Het onderzoek 
Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken bij de keuze van locaties laat de provincie eerst een milieueffectrapport (planMER) opstellen. Dit onderzoek beschrijft de effecten van windturbines op de leefomgeving en het milieu. Aan de orde komen onderwerpen als: geluid, slagschaduw, ecologie, landschap en veiligheid.

Uit het onderzoek moet blijken of de locaties geschikt zijn om windturbines te realiseren.

De provincie Zuid-Holland organiseert drie inloopavonden op:
– 16 november van 19.00 tot 21.00 uur in het gebouw van Yes!Delft op de Molengraaffsingel 12-14 te Delft
– 23 november van 19.00 tot 21.00 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis aan het Oranjeplein 1, 2641 EZ in Pijnacker
– 24 november van 19.00 tot 21.00 uur in eetcafé Westpoort Westpoort aan de ABC Westland 101, 2685 DB in Poeldijk.

Tijdens deze avonden zullen de provincie Zuid-Holland, Pondera (het onderzoeksbureau dat het planMER opstelt) en de initiatiefnemer (Delft Windpower v.o.f. in Delft, ABC Westland in Poeldijk en Staatsbosbeheer in Pijnacker) aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan en uw eventuele vragen te beantwoorden.

 

Windpark-Nieuwewaterweg rotterdam

Van 3 november t/m 14 december loopt de zienswijzeperiode voor de voorbereiding op het milieueffectonderzoek (planMER) naar alternatieve locaties windenergie in Rotterdam e.o.

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.