Inloopbijeenkomst windpark Horst en Telgt

| 4 oktober 2023

Provincie Gelderland, gemeente Ermelo, Putten en initiatiefnemers Prowind en Veluwe-Energie organiseren op 10 oktober een inloopbijeenkomst voor Windpark Horst en Telgt.

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 5 plus 2 windturbines. Windpark Horst en Telgt is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt. De provincie Gelderland werkt op dit moment aan het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP).

De inloopbijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 21.00 uur in Het Huis van Ermelo. Tijdens de inloopbijeenkomst worden belanghebbenden op de hoogte gesteld van  de laatste stand van zaken, de formele procedure, de lokale milieunormen, financiële participatie en de aangevulde natuuronderzoeken.

Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met tijdsblokken van 1 uur. Zo kunnen bezoekers verspreid over de dag langskomen. In het blok kunnen vragen worden gesteld aan projectmedewerkers en specialisten.

Planning

Eind 2023 verwacht de provincie het ontwerp-PIP samen met het milieueffectrapport en de ontwerp-vergunningen. De stukken liggen dan 6 weken ter inzage. In deze periode kan iedereen (formeel) reageren door een zienswijze in te dienen.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.