Keuring accumulatoren Windturbines essentieel voor veiligheid

| 4 oktober 2017

Wist u dat er diverse types windturbines zijn uitgerust met accumulatoren? Op basis van de Europese Richtlijn Drukapparatuur (PED) worden accumulatoren aangemerkt als drukapparatuur. Indien aan de eisen uit deze Richtlijn is voldaan mogen de windturbines in de handel worden gebracht door de fabrikant.

In Nederland geldt voor de gebruiker/eigenaar keuringsplicht door een Nederlandse keuringsinstelling. Dit is opgenomen in het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016. De keuring voor ingebruikneming en herkeuring geldt voor accumulatoren met indelings categorie III en IV van de PED. Als voorbeeld: de grens van categorie III wordt bereikt als de ontwerpdruk (PS) * Volume > 1.000 bar.liter is.

 

Energie Consult Holland B.V. (www.energie-consult.nl) heeft als Nederlandse keuringsinstelling veel ervaring met windturbines en beschikt over personeel met de juiste GWO certificaten. Voor aanvullende informatie (0318-551106) kunt u terecht bij Peter de Visser of Alex Westerbroek.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.