Leeuwarder Courant wint Fries winddebat

| 4 september 2009
bron: Leeuwarder Courant

Op 2 december werd in de Friese Staten een nieuw ontwerp Windstreek 2011 besproken. De provincie wil nog meer uitgesproken dan nu met Windstreek 2000 (sanering en opschaling per gemeente) nagenoeg alle bestaande molens saneren en drie nieuwe superclusters realiseren bij Afsluitdijk, Waddenzee en in het zuidwesten. Dat zou dan maximaal 440 MW moeten opleveren. Onder aanvoering van de Leeuwarder Courant formeert de oppositie zich.

Al op 24 augustus gaf de Leeuwarder Courant de aftrap voor de discussie met een lange ingezonden brief van 15 ondernemers , architecten, (oud) politici / bestuurders en andere “pommeranten” onder de titel “Megawindmolens verpesten het Friese landschap”. Het stuk werd geïllustreerd met een gigantische kleurenfoto (30 bij 20 cm) van vier rotoren met de helft van scheefstaande torens. Lelijk, die krengen ! Later volgde nog een groot pleidooi voor behoud van het Friese landschap van twee wetenschappers, twee ingezonden brieven van tegenstanders en een redactioneel over een gedupeerde door geluidhinder onder de titel “De Groene Leugen”. Van de kant van de “voorstanders” werd een flink verhaal geplaatst van de Friese Milieufederatie onder de titel “Friese windmolens zijn noodzakelijk”. Daarin ging het echter nauwelijks over het windbeleid maar over het klimaat met een uitleg van het regeringsbeleid. De federatie meldt over het onderwerp slechts voorstander te zijn van concentratie in de A7 en Westergo-zone zodat “de mogelijke overlast wordt gebundeld”. De redactie leidt het stuk in met een viertal nadelen van windenergie. “Ondanks dat is de federatie toch van mening dat we grootschalige windenergie moeten promoten”, aldus de Leewarder, namens hoofdredacteur Rimme Mulder ook verklaard voorstander van kernenergie.

Voorafgaand aan de bijdragen van de Statenleden lieten op 2 september 17 insprekers van zich horen. Vier daarvan waren “voorstanders” (drie vertegenwoordigers / molenaars van de branche en een liefhebber van minimolens) en dertien kunnen tot de “tegenstanders” of “slachtoffers” worden gerekend. Veel oudgedienden waren van de partij, zoals Pieter Lukkes, Hans Nauta, en beeldend kunstenaar Ids Willemsma (“Ik begrip it net, ik begrip it net”). Hij kreeg versterking van collega musicus Hoite Pruiksma die in Warns zijn huis uit moet omdat hij door het molenlawaai geen muziek meer kan studeren. Zijn relaas stond als redactioneel ook al in de Leeuwarder Courant. Oud CDA-gedeputeerde Ploeg sprak zich uit voor kernenergie en beschuldigde de provincie van onbehoorlijk bestuur. “Windstreek 2000 is gewoon mislukt en de nieuwe Windstreek zal ook mislukken”. Brancheorganisatie NWEA gooide nog wat olie op het vuur met een pleidooi voor een doelstelling van maar liefst 1.000 MW in 2020, “net als voor Groningen”, kennelijk niet begrijpend dat dat toch een wat andere provincie is. Ze neemt geen afstand van de drie superclusters en bepleit daar grotere en hogere turbines toe te laten van 5-6 MW en 120+ meter ashoogte in plaats van de 3 MW en 80-100 meter in het provincievoorstel. De pijplijnprojecten moeten zo min mogelijk belemmerd worden en ruimere mogelijkheden krijgen, o.a. door hogere ashoogten toe te staan. (“We want it all and we want it now”)

PvdA Gedeputeerde Hans Konst nuanceerde het voorstel van de provincie om drie superclusters te concentreren bij de Afsluitdijk, langs de Waddenzee en in de zuidwesthoek met een “molen per kerktoren”. “Het zijn nog maar stippen op de kaart” en vroeg de Statenleden expliciet te komen met ideeën en varianten. De kritiek en vooral veel vragen vlogen hem vervolgens om de oren. De superclusters zijn niet haalbaar vanwege natuurwaarden die nog niet eens onderzocht zijn, pijplijnprojecten moeten allemaal een kans krijgen of juist nagenoeg niet, alleen windenergie op zee is een optie, velen gruwen bij de gedachte van een kerktoren in de schaduw van een megaturbine maar anderen willen juist meer vermogen en dus grotere turbines dan de provincie nu voorstelt. En die achttien pijplijnprojecten kunnen volgens de een wel en volgens de ander niet om zeep geholpen worden. En als ze doorgaan zal uiteindelijk Windstreek 2000 alsnog zo tegen 2025 gerealiseerd zijn en is een nieuwe Windstreek niet nodig.

Op de dag na het debat staat er weer een groot redactioneel artikel in de Leeuwarder met de overwinningskop “Het is te laat voor reuzenmolens”. Weer geïllustreerd met een grote foto van 30 bij 15 cm., ditmaal van de lelijkste cluster van de provincie met 10 stuks Nedwinds uit 1990 bij Herbayum (door NUON inmiddels verkocht aan een private partij), waarbij de in tegenlicht genomen zwarte turbines (op foeilelijke masten en er zijn er altijd wel 1 of 2 kapot) hoog boven drie nostalgisch in het groen verscholen huizen uittorenen. Lelijk, die krengen !

Verwacht wordt dat de provincie het plan maandag zal intrekken. De Leeuwarder besluit het verslag met de succesvolle stelling van “de tegenstanders” dat het allemaal de moeite niet waard is: “met de gewenste verdubbeling van het windvermogen wordt nog steeds maar 1% van onze energie door molens geleverd. Bij 1% besparing zijn ze al niet meer nodig”. De windlobby heeft hierop nog steeds geen antwoord laten horen en de verslaggever besluit dan ook triomfantelijk en hoopvol: “met andere duurzame bronnen en energiebesparing zijn betere resultaten te behalen. Voordat hier in Friesland 130 reuzenmolens staan, rijden er vast al heel wat auto’s op groene stroom en worden huizen verwarmd met geothermie.”

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.