Liander actualiseert knelpunten in het elektriciteitsnet

| 4 oktober 2019

Netbeheerder Liander heeft een actueel overzicht gepubliceerd van knelpunten in het elektriciteitsnet waar beperkt netcapaciteit beschikbaar is. De gebieden waar schaarste is, dienen als basis voor de zogenaamde transportindicatie die vanaf 1 oktober nodig is bij nieuwe aanvragen voor een SDE+-subsidie.

Het netsysteem is niet ingericht op de snelgroeiende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere energie-intensieve sectoren zoals glastuinbouw. De vraag naar de zwaarste aansluitingen is bij Liander in enkele jaren verzevenvoudigd. Als gevolg zijn op verschillende plekken beperkingen voor nieuwe initiatieven voor levering of teruglevering voor grootzakelijke klanten.

Liander breidt daarom het elektriciteitsnet uit rond de knelpunten en op locaties waar het verwacht dat de vraag in de toekomst gaat toenemen. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om de huidige kabels en installaties beter te benutten met slimme oplossingen.

Uitdagingen uitbreiding netwerk
Het uitbreiden van het net kost volgens de netbeheerder veel tijd, onder meer vanwege lange vergunningstrajecten en procedures. Daarnaast is er sprake van een chronisch tekort aan technici. Voor het breed inzetten van slimme oplossingen zijn daarnaast wijzigingen van wet- en regelgeving nodig.

Liander heeft ook onderzocht of een tijdelijk systeem van congestiemanagement – het via marktwerking afstemmen van vraag en aanbod in een gebied – mogelijk is om extra elektrisch vermogen of extra teruglevering te faciliteren tot dat het net is uitgebreid. Dit is volgens Liander door uiteenlopende locatie specifieke redenen veelal niet toepasbaar.

Ingrid Thijssen, CEO van het netwerkbedrijf Alliander  waarbinnen Liander de netbeheerder is bepleitte al eerder de noodzaak van een nationaal masterplan voor de energie-infrastructuur waarbij de direct betrokken partijen komen tot veel meer coördinatie en regie op de transitie zodat keuzes gemaakt kunnen worden op basis van prioriteiten en volgordelijkheid van het werk.

Tags: , , ,

Category: Netaansluiting

Reacties zijn gesloten.