MER: Positief advies windpark Wieringermeer

| 4 november 2014

Windkracht Wieringermeer wil in de Wieringermeer een windpark realiseren met 78 à 106 windturbines en een vermogen van 300 à 400 MW. De nieuwe turbines komen gedeeltelijk in de plaats van bestaande turbines.

Om het windpark mogelijk te maken moeten de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) een Rijksinpassingsplan vaststellen. Ook is een omgevingsvergunning van de gemeente Hollandse Kroon nodig.

De milieueffecten van het nieuwe park zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers van EZ en IenM en de gemeente Hollandse Kroon hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.energiekontor

Klik hier voor het rapport wieringermeer

Bron: MER

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.