Nieuwe handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

| 4 april 2016

De windsector werkt aan meer betrokkenheid van omwonenden bij de realisatie van toekomstige windturbines en/of windparken.  Om projectontwikkelaars daarbij te ondersteunen hebben adviesbureau Ecofys, advocatenkantoor Houthoff (voorheen Houthoff Buruma) en branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land digitaal beschikbaar gesteld.

In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 in totaal 6000 megawatt (MW) aan windenergie in Nederland te plaatsen. Deze doelstelling kan alleen worden gehaald als alle belanghebbenden – omwonenden, overheden, projectontwikkelaars en natuurorganisaties – bij een windproject samenwerken.

www.handleidingparticipatieplan.nl geeft een handzaam overzicht hoe participatie in alle fasen van de ontwikkeling van een windpark kan worden opgezet. Dit wordt gedaan aan de hand van 28 participatie-instrumenten die tijdens de vijf verschillende fases van een windproject kunnen worden ingezet. De Handleiding geeft ook richtlijnen voor het opstellen van een participatieplan voor omwonenden.

Met de Handleiding wordt handen en voeten gegeven aan de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land. Met deze Gedragscode willen NWEA, de groene organisaties Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties en Milieudefensie en de koepel van energiecoöperaties ODE Decentraal de betrokkenheid van burgers bij nieuwe projecten voor windenergie versterken.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties (1)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

  1. Leo Oostlander schreef:

    Windenergie is ingehaald door zonne energie.
    Investeren in windenergie is vergelijkbaar met trekken aan een dood paard.