Norm geluidshinder windturbines wijzigt niet

| 4 april 2014

Mansveld (staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu) schrijft aan de Tweede Kamer dat de norm van maximale geluidshinder niet van 47dB naar 41dB verlaagt hoeft te worden gedurende de nacht. De reactie was het gevolg op verschillende zinswijzen die zijn ingediend bij grootschalige windturbineprojecten waarin de gevolgen voor laagfrequent geluid voor de gezondheid worden aangevoerd tegen de bouw van windturbines.

Mansveld heeft het resultaat van 2 onderzoeken van het RIVM naar de Tweede Kamer gezonden; een factsheet over laagfrequent geluid van windturbines, die is opgesteld naar aanleiding van een verzoek van de GGD’s van Groningen en Drenthe en de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe, en een update van het informatieblad ‘Windturbines; invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden’. Ook heeft de staatssecretaris een rapport dat in opdracht van Agentschap NL is opgesteld door Bureau LBP/Sight naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft een literatuurstudie naar laagfrequent geluid. geluidwindmolen

 Zie voor meer informatie de Factsheet laag frequent geluid, het Literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines
en het rapport Windturbines: Invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden

Tags: , ,

Category: Electriciteit, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.