Plannen voor windpark Velsen serieus

| 4 juli 2014

Tijdens een bijeenkomst van het wijkplatform Velsen Noord zei Dick Spiering van windpark IJmond dat er aan de noordkant van het Noordzeekanaal minstens 6 windmolens moeten komen. in ieder geval zou een windturbine kunnen worden gebouwd tussen het gemaal tot papierfabriek Crown Van Gelder. De molens zijn circa 100 m hoog. De provincie koos voor het industrie omdat het ver genoeg ligt van de bebouwing.

Ook voldoen het geluid en de schaduwen van de  installaties aan alle normen, zo zei Dick Spiering van Windpark IJmond tijdens een bijeenkomst van het Wijkplatform Velsen-Noord.

Met Anne Melchers van energieleverancier Eneco gaf hij een toelichting op het windmolenbeleid van de provincie Noord-Holland. In de notitie Wind op Land Noordholland, staat een overzicht van de locaties in de provincie waar turbines kunnen komen.

Het een en ander is gevolg van de afspraken die de provincie heeft gemaakt met het Rijk om meer windenergie op land op te wekken. In 2020 moet 6000 Megawatt via windenergie worden opgewekt, oftewel 14 procent van de eigen energieproductie. Noord-Holland moet 685,5 Megawatt aan windenergie opleveren. Een aan te leggen windmolenpark bij Wieringermeer neemt daarvan een groot deel voor zijn rekening. De rest moet komen van andere locaties binnen de provincie, zoals het Noordzeekanaalgebied.

Voorwaarde is wel dat de turbines in een rij van minstens zes exemplaren komen te staan. Spiering verwacht dat de plannen voor een windmolen bij de pont op verzet kan stuiten. Mogelijk is er ook oppositie te verwachten van bewoners van de IJmuiderstraatweg die tegen de turbines aan kijken.

Veel aanwezigen bij de vergadering van het Wijkplatform waren verbaasd over het tempo waarin de provincie de plannen door wil voeren. De inspraakprocedure van de provinciale concept-notitie loopt eind deze maand af. Anderhalf week is een informatiebijeenkomst geweest in het Tata Steel stadion over de plannen, maar niemand was hiervan op de hoogte. Wijkwethouder Robert te Beest zei in een toelichting dat de inspraakreacties slechts betrekking hebben op de provinciale plannen. Voor de eventuele bouwvergunningen zijn er opnieuw procedures waarbij betrokkenen hun zegje kunnen doen.

velsen noord

Tags: , , , ,

Category: Kleine Windmolens, Onshore windparken, Onshore windparken, Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.