Protest uit Heerde tegen 4-6 windturbines in Wapenveld / Marle

| 4 januari 2018

De Stichting Recreatie Wapenveld en Wij Zijn Heerde kanten zich tegen plannen van de gemeente Olst-Wijhe om 4 tot 6 windturbines te bouwen op de grens van Marle en Wapenveld aan de Heerder zijde van de IJssel.

 

,,We vragen met klem om dit gebied met rust te laten. De afgelopen decennia hebben onze inwoners diverse keren te maken gehad met beladen onderwerpen als de MKZ-crisis en de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Recent kwam daar het vraagstuk van de aanvliegroutes Lelystad bij”, aldus het schrijven aan Olst-Wijhe.

Men constateert dat in het gebied forse ingrepen hebben plaats gevonden door de aanleg van de geul. ,,In de omgevingsvisie Gelderland geldt voor een zeer groot deel van het gebied ‘windenergie uitgesloten vanwege provinciaal beleid.’ Dit in verband ook met de aanwijzing van grote delen als weidevogelgebied en foerageergebied voor ganzen”, wordt gesteld. Men haakt aan bij de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie die een sterke toename oplevert van het aantal recreatieve fietsers aan beide zijden van de IJssel. Het Kozakkenveer bereikte met 28.086 overzettingen een nieuw record.

Het plan van Olst-Wijhe komt op het moment dat komt op het moment dat er tussen deze gemeente en de gemeente Heerde samen met maatschappelijke organisaties toenadering en samenwerking is op het vlak van recreatie en toerisme. Gevreesd wordt dat windturbines dit drastisch ondermijnen. De instanties vragen Olst-Wijhe zich aan te sluiten bij de provincie Overijssel die de turbines elders wil plaatsen. Het plan stoelt op een overeenkomst tussen een ontwikkelaar Raedhuys en een aantal agrariërs in het gebied.

Bron: Huis en Huis Veluweland

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.