Provincie Gelderland stelt besluitvorming over Windpark Echteld Lienden uit tot na de zomer

| 4 juli 2024

Provincie Gelderland heeft besloten de besluitvorming over Windpark Echteld Lienden van Vattenfall met een paar maanden uit te stellen. De provincie zegt meer tijd nodig te hebben om de besluiten zorgvuldig voor te bereiden.

Vattenfall vroeg in maart 2024 officieel de omgevingsvergunningen aan voor de bouw van 7 windturbines in het gebied. De provincie stelde eerder dit jaar het voorkeursalternatief vast. Deze omvat een opstelling met 7 windturbines met een tiphoogte van maximaal ongeveer 270 meter. De windturbines komen aan weerszijden van de A15 te staan in de gemeenten Neder-Betuwe en Buren. Zij zullen de huidige vier windturbines van Vattenfall gaan vervangen (repowering).

De aangevraagde omgevingsvergunning activiteiten worden onderdeel van het Projectbesluit, dit besluit zal de provincie moeten vaststellen. Voorafgaand aan het definitieve Projectbesluit, worden eerst ontwerpbesluiten vastgesteld. Deze ontwerpbesluiten liggen zes weken ter inzage bij de provincie Gelderland.

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen tot een zorgvuldige besluitvorming komen en wil voorkomen dat de periode waarin inwoners op de ontwerpbesluiten kunnen reageren, in de zomervakantie valt. Daarom wordt de besluitvorming uitgesteld met een paar maanden. Gedeputeerde Staten verwachten nu dat de ontwerpbesluiten na de zomer 6 weken ter inzage liggen.

Energiepark Echteld Lienden

Het beoogde windpark is onderdeel van het project Energiepark Echteld Lienden. Langs de A15 binnen de gemeenten Buren en Neder-Betuwe onderzoekt Vattenfall samen met de omgeving de mogelijkheid voor een windpark en zonnepark. Bron: Energiepark Echteld Lienden

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.