Site data windenergie gebied Borssele I & II gereed voor ontwikkelaars

| 4 september 2015

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en BLIX hebben het voorwerk voor Borssele I en II afgerond. Met de afronding van de geotechnische bodemonderzoeken is het informatiepakket van de bodem-, wind- en watercondities van windgebied Borssele compleet.

In 2014 startte RVO.nl in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken met het verzamelen van site data van het offshore windgebied Borssele. Het was de eerste keer dat de Nederlandse overheid een dergelijk project uitvoerde en daarom werd BLIX ingeschakeld als adviseur.

BLIX zette een projectorganisatie op, bereidde EU-tenders voor, voerde het contractmanagement uit en begeleidde de studies. RVO.nl zette de tenders in de markt. Dit gezamenlijke project is binnen budget en tijd opgeleverd. De resultaten werden tijdens workshops gepresenteerd aan de sector, waarbij de sector ook input mocht geven.

Tijdens het project hielden RVO.nl en BLIX constant contact met de bevoegde ministeries, de markt en diverse stakeholders zoals TenneT. Ruud de Bruijne, senior adviseur hernieuwbare energie en projectleider van site studies voor RVO.nl: “We krijgen positieve reacties van de markt over de kwaliteit en diepgang van de resultaten.” Deze zijn beschikbaar via http://offshorewind.rvo.nl.

De Kavels I en II van het Borssele windgebied worden als eerste volgens het nieuwe SDE+ tendersysteem door de overheid gegund. Naar verwachting opent de tender begin december en dan kunnen commerciële partijen zich inschrijven voor één of beide kavels.
Ontwikkelaars kunnen de beschikbare site data gebruiken als input voor hun windparkontwerp (FEED-studies), dat competitieve biedingen mogelijk maakt. Per kavel krijgt de laagste bieder de subsidie en vergunningen om een windpark te realiseren.

In de eerste twee Borssele kavels wordt 700MW aan windmolens gebouwd. Het totale Borssele-windgebied levert 1400 MW windvermogen op voor 1,5 miljoen huishoudens, dat is genoeg voor alle huishoudens in Amsterdam en Rotterdam. Ook de offshore-windgebieden Noord en Zuid Hollandse Kust worden in de komende jaren via tenders gegund.

 

In 2023 moeten, volgens het Energieakkoord, windparken op de Nederlandse Noordzee een vermogen hebben van 4.450 MW. Dit voorziet dan jaarlijks ongeveer een derde van de huishoudens van Nederland van elektriciteit.

Bron: Blix

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.