Start bouwactiviteiten Windpark Weert

| 4 mei 2021
Start bouw Windpark Weert

Locatie windturbines Bron: Eneco

Energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco zijn begonnen met de bouw van Windpark Weert. Langs de snelweg A2 bij Weert komen drie windturbines te staan. Wanneer alles volgens planning verloopt worden de turbines in het eerste kwartaal van 2022 in bedrijf gesteld en zullen dan jaarlijks ruim 30.000MWh opwekken.

De initiatiefnemers hebben eind april de financiering voor het project bereikt door een lening van Rabobank Weerterland en Cranendonck. Hierdoor kan de bouw starten.

De werkzaamheden starten met het aanleggen en verstevigen van de wegen en het realiseren van kraanopstelplaatsen. Vervolgens worden de funderingen gerealiseerd voor de turbines. De keuze is gevallen op Enercon turbines met een ashoogte van 130 meter en een tiphoogte van 200 meter. In het najaar worden de onderdelen hiervoor aangevoerd en start de opbouw van de windturbines.

Coöperatieve aanpak

WeertEnergie en Eneco hebben gekozen voor een coöperatieve aanpak bij de ontwikkeling van Windpark Weert. Daarbij is volgens de partijen zoveel mogelijk ingezet op betrokkenheid van lokale en regionale bedrijven bij de bouw. Zo zijn WATT Infra uit Geldrop en Kiggen uit Weert verantwoordelijk voor de civiele en elektrotechnische werken.

Omgevingsfonds

Daarnaast is er een Omgevingsfonds opgericht. Van iedere opgewekte MWh gaat één euro naar het Omgevingsfonds. In totaal gaat het om ca. 30.000 euro per jaar. Met dat geld kunnen duurzame en maatschappelijk verantwoorde projecten van omwonenden in de omgeving worden gefinancierd. Bron: Eneco

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.