Streefbedrag obligatielening voor windpark Egchelse Heide bereikt

| 4 mei 2020

© Green Trust

De inschrijving voor de obligatielening voor het windpark Egchelse Heide in de gemeente Peel en Maas sloot op 28 april 2020. In totaal is er voor ruim 3,5 miljoen Euro ingeschreven.

De inschrijving voor de obligatielening startte op 16 maart 2020. De directe omgeving van het windpark en geïnteresseerden konden obligaties kopen van 500 Euro per stuk (met een maximum van 100.000 Euro). Het betreft een lening dat in tien jaar annuïtair terugbetaald wordt met een rente van vijf procent. De directe omgeving kreeg hierbij voorrang.

Het streefbedrag hierbij was 3 miljoen Euro. Op 25 april werd het streefbedrag bereikt. Ongeveer driekwart van alle inschrijvingen zijn afkomstig uit gemeente Peel en Maas. Nog even werd gevreesd dat door de COVID-19 crisis het streefbedrag misschien niet gehaald zou worden omdat mensen wellicht huiveriger zouden zijn om te investeren.

Windpark Egchelse Heide
Het windpark ligt ten zuiden van de kernen Egchel, Panningen en Beringe en zal bestaan uit 5 Enercon E-138 windturbines. De windturbines, met elk een nominaal vermogen van 4,2 MW,hebben een ashoogte van 131 m en een rotordiameter van 138 m. Het gezamenlijk vermogen is 21 MW.

Het betreft een coöperatief project. De initiatiefnemers zijn lokale energiecoöperatie Peel Energie, een drietal lokale agrariërs, Aelmans Adviesgroep en Green Trust Consultancy. Elk hebben een aandeel van 25%.

In januari dit jaar kreeg het project groen licht van de Raad van State. In afwachting van bankfinanciering zouden de bouwwerkzaamheden voor de wegen, kraanplaatsen en funderingen deze zomer van start kunnen gaan. De windturbines staan gepland om begin 2021 aangevoerd te worden. Het windpark zou dan in het tweede kwartaal van 2021 operationeel kunnen zijn en jaarlijks voldoende produceren om in bijna de gehele particuliere stroombehoefte in Peel en Maas te voorzien.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.