Studie naar impact energietransitie op de energie-infrastructuur in Zuid-Holland

| 4 februari 2021

© Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland wil overstappen op duurzame energie. Provincie Zuid-Holland, netbeheerders Stedin, Liander, Westland Infra, Gasunie en TenneT en het Havenbedrijf Rotterdam hebben onderzoek laten doen naar de impact hiervan op de energie-infrastructuur. De ‘Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland’ is uitgevoerd door TNO, Quintel en CE Delft en verkent het energiesysteem van de toekomst in 2030 en 2050, op basis van vijf toekomstscenario’s. De studie is vandaag overhandigd aan de opdrachtgevers en wordt periodiek geactualiseerd en aangevuld.

Om de mogelijke ontwikkelingen in beeld te brengen hebben de onderzoekers in de 157-pagina tellende studie ‘Systeemstudie Energie-infrastructuur Zuid-Holland’ 5 scenario’s opgesteld, één voor 2030 en vier voor 2050. De onderzoekers hebben bestaande data en scenario’s bij elkaar gebracht tot een integraal toekomstbeeld, vanuit verschillende sectoren: van het opwekken van duurzame energie tot de toename van elektrisch vervoer en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De scenario’s laten een breed palet aan toekomstmogelijkheden zien. De totale vraag in de provincie naar energie in 2050 varieert per scenario, van 9% krimp tot 27% groei ten opzichte van nu. Binnen die totale energievraag treden grote systeemverschuivingen op.

De aanbevelingen en inzichten in de studie helpen netbeheerders, energieleveranciers, overheden, gebruikers en andere partners om te bepalen wat er nodig is om zich hierop voor te bereiden. In elk scenario blijken flink investeren én samenwerken cruciaal voor een toekomstbestendige infrastructuur.

Berend Potjer, gedeputeerde energie van de provincie Zuid-Holland: “Heel goed dat dit rapport er is, en nodig ook. Met 3,7 miljoen inwoners en onze economische mainports is een betrouwbare duurzame energievoorziening cruciaal. Deze 5 toekomstscenario’s helpen ons om beter zicht te krijgen op de maatregelen en investeringen die nodig zijn. Het is geen simpele kwestie van het energienet aanpassen aan de behoefte, en klaar. We moeten vanuit het hele energiesysteem- dus vraag en aanbod, de verschillende sectoren – onze energievoorziening vorm geven. Zie het als een duurzaam dashboard: gebruikers, leveranciers en netbeheerders en overheden zitten allemaal samen aan de knoppen die bepalend zijn voor energievraag, aanbod en energie-infrastructuur. Logisch dat de belangrijkste aanbeveling over samenwerken gaat.”

Concretiseren investeringen
David Peters, CTO netbeheerder Stedin: “Deze studie geeft aan dat welk scenario we ook volgen, de impact op de energie-infrastructuur groot is en dat de netbeheerders Liander, Gasunie, Stedin, TenneT en Westland Infra fors moeten investeren in verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. We hebben tot 2050 bij praktisch elk elektriciteitsstation in Zuid-Holland werk te doen. De vraag is dus niet of we investeren, maar wanneer. Met de samenwerking en het integrale beeld door deze studie, zie ik voor ons als netbeheerders een paar kansen. Zo kunnen we samen met overheden en regio’s de regionale plannen concretiseren zodat netbeheerders de investeringen en werkzaamheden in tijd kunnen gaan inplannen. En we kunnen beter met elkaar de maatschappelijke baten en kosten van keuzes overzien.”

Rotterdam als Mainport Groene energie
Stijn van Els, directeur Commercial & Delivery, Havenbedrijf Rotterdam: “Een nieuw, duurzaam energiesysteem vergt grote investeringen in infrastructuur voor die duurzame energie. We zijn al volop bezig met de ontwikkeling van infrastructuur voor warmte, CO2, waterstof en elektriciteit van windparken op zee. Die infra is een randvoorwaarde voor de verduurzaming van de industrie en daarmee de regio. De toekomst is ongewis, maar dat mag geen reden zijn om beslissingen voor ons uit te schuiven. We moeten kennis delen, het energiesysteem integraal benaderen, en vooral voortvarend aan de slag.”

Provincie Zuid-Holland heeft een webpagina aan de studie gewijd.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.