TenneT maakt tempo windenergie Noordzee

| 4 mei 2015

TenneT heeft nu al 2.800 MW aan transportcapaciteit beschikbaar voor windenergie op de Noordzee in Duitsland. Het betreft:.grootste en wereldwijd verst gelegen netaansluiting op zee.

Derde netaansluiting op zee die TenneT de afgelopen drie maanden in bedrijf heeft genomen. Uitbreidingsdoel van Duitse regering voor 2020 bijna 50% gerealiseerd.

In het kader van de Duitse energietransitie voert TenneT het tempo op de Noordzee verder op. Binnen slechts drie maanden heeft de netbeheerder nu de derde netaansluiting op zee met hoge capaciteit in gebruik genomen. SylWin1 kan 864 megawatt (MW) aan offshore-windenergie vanaf de Duitse Noordzee naar het vasteland transporteren om daar in het hoogspanningsnet te worden ingevoed.

Daarmee kunnen maar liefst een miljoen huishoudens van groene stroom worden voorzien. In totaal is nu circa 2.800 MW aan aansluitcapaciteit voor windparken op de Noordzee opgeleverd. TenneT voldoet daarmee eerder dan gepland voor bijna de helft aan de uitbreidingsdoelen van de Duitse regering, te weten 6.500 MW in 2020.

“De kennis en ervaring die we in Duitsland hebben opgedaan bij het aansluiten van windenergie op zee wordt op dit moment ingezet voor de ontwikkeling van een net op zee in Nederland”, vertelt Mel Kroon, CEO van TenneT.

“Op dit moment worden de tracés voor de aansluiting van de windparken voor de kust van Zeeland onderzocht en wordt samen met potentiele windparkontwikkelaars, leveranciers en andere stakeholders bekeken hoe de platforms in Nederland er uit gaan zien.

Daarnaast zijn ook de voorbereidingen voor aansluitingen voor de Hollandse Kust gestart.”

tenneT stroom

Lees meer

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.