TenneT start aanbesteding offshore stations voor IJmuiden Ver projecten

| 4 oktober 2021
TenneT start aanbesteding offshore stations voor IJmuiden Ver projecten

© TenneT

TenneT start de aanbesteding van de stations (Platform & HVDC systeem) van de IJmuiden Ver projecten. De verwachting is dat het contract eind 2022 gegund wordt. De planning is dat de eerste 2 GW IJmuiden Ver verbinding in 2028 operationeel is.

Met de start van de tender voor de offshore stations gaat TenneT de volgende fase in voor de innovatieve 2 Gigawatt (GW) projecten in het windgebied IJmuiden Ver.

2 GW standaard voor versnelling uitrol offshore wind

TenneT heeft samen met marktpartijen een nieuwe 2 GW (Gigawatt) standaard ontwikkeld om de uitrol van offshore wind te kunnen versnellen. De nieuwe standaard heeft als doel om de kosten van offshore wind verder te verlagen en de impact op ruimte en milieu te minimaliseren.

De nieuwe 2GW-standaard zal de capaciteit meer dan verdubbelen in vergelijking met de vorige (Duitse) 900 MW HVDC-standaard en bijna verdrievoudigen ten opzichte van de (Nederlandse) 700 MW AC-standaard.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

TenneT standaard 2GW offshore verbinding

© TenneT

IJmuiden Ver primeur voor 2GW verbinding

De 2GW verbinding wordt voor het eerst toegepast in het windgebied IJmuiden Ver. Bij het aansluiten van windparken bij IJmuiden Ver zullen twee offshore converterstations van elk 2 GW worden geplaatst die de door de windparken opgewekte wisselstroom omzetten in gelijkstroom. De kabels hebben een spanningsniveau van 525 kV (525.000 Volt). Door de grotere capaciteit zijn er 2 in plaats van 6 kabels nodig. Op land staan dan weer converters die de gelijkstroom omzetten naar wisselstroom. Met deze techniek worden transportverliezen voorkomen.

Het Net op zee IJmuiden Ver Alpha zal via het Veerse Meer aansluiten op het bestaande 380 kV station in Borssele. Het Net op zee IJmuiden Ver Beta landt aan op het zuidelijk deel van de Maasvlakte en sluit aan op het nieuw te realiseren 380 kV station Amaliahaven. Onlangs is de engineering voor het landstation aanbesteed en de aanbesteding voor het kabelcontract volgt later dit jaar.

Vergunningsaanvragen

Op vrijdag 27 augustus 2021 heeft TenneT alle vergunningsaanvragen, inclusief de milieueffectrapportage (MER), voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en het Net op zee IJmuiden Ver Beta ingediend bij de betrokken bevoegde gezagen. Dit betreft onder meer de aanvragen voor de Waterwetvergunning en de Omgevingsvergunning voor de nog te realiseren netten op zee. De ontwerp vergunningen worden naar verwachting eind van dit jaar samen met de ontwerp inpassingsplannen ter inzage gelegd.

Hub-ready voor toekomstige aansluiting op WindConnector

De nieuwe transmissienorm ondersteunt de essentiële volgende stap naar grotere offshore windparken en een Europees Hub-and-Spoke-systeem voor de hele Noordzee, waarbij de aansluiting van windenergie, de koppeling van energiemarkten via interconnectie en een slimme integratie in de hoofdnetten op het vasteland worden gecombineerd. Als onderdeel van deze ontwikkeling zullen de Nederlandse IJmuiden Ver-projecten hub-ready zijn voor aansluiting op een toekomstige multifunctionele interconnector (WindConnector) naar het Verenigd Koninkrijk.

Marco Kuijpers, directeur Offshore Development bij TenneT: “Windenergie uit de Noordzee speelt dé sleutelrol bij het realiseren van de ambitieuze offshore winddoelstellingen voor Nederland en Europa. Huishoudens en zeker grootverbruikers zoals de industrie moeten elektrificeren. TenneT’s ervaring in offshore netontwikkeling in combinatie met de expertise en het inzicht van marktpartners hebben geresulteerd in de 2GW netaansluiting die een zeer belangrijke rol zal spelen in het ontsluiten van de Noordzee als Power House, als dé bron van duurzame energie, niet alleen voor Nederland en Duitsland, maar in feite voor heel Noordwest-Europa.”

TenneT zal tenminste zes gestandaardiseerde offshore netaansluitingen met elk een transportcapaciteit van 2GW realiseren.  Bron: TenneT / Netopzee.eu

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.