Uniek samenwerkingsverband ivm opschaling windmolens

| 4 juli 2014

In Flevoland is een uniek samenwerkingsverband ontstaan tussen publieke en private partijen bij de herstructurering van windmolens. “De samenwerking is onder meer bijzonder omdat samenwerking op deze schaal en op deze manier tussen de markt en overheden niet eerder is vertoond”, zegt Gé Huismans, planoloog en adviseur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hij was nauw betrokken bij het proces in Flevoland waarbij windmoleneigenaren, bedrijven en bewoners samenwerkten met het Rijk, de provincie, gemeenten en RVO.

Het aantal windmolens nam vanaf de jaren 90 snel toe. Vooral door boeren en ontwikkelaars. De provincie besloot in 2005 een einde te maken aan de ontstane wildgroei en stelde nieuw beleid vast met herstructurering van de bestaande windmolens als doel. Daarop zettten windeigenaren hun hakken in het zand en de ontwikkeling van windenergie in Flevoland stond jarenlang stil.

Adviseurs van de provincie en RVO.nl hebben de patstelling doorbroken en daarbij is het Regioplan Windenergie van groot belang geweest, ook om regionaal draagvlak te krijgen. Gé Huismans: “Er is nu een gemeenschappelijk doel. Publieke en private partijen trekken samen op en dat is pure winst. Daarmee wordt windenergie een publiekrechtelijk en democratisch gecontroleerd maatschappelijk bezit.”flevoland

Lees meer

Bron: RVO

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Fotos, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.