Vattenfall en De Rijke Noordzee onderzoeken mogelijkheden natuurversterking door aanpassing fundering

| 4 april 2022
Vattenfall en De Rijke Noordzee onderzoeken nieuw ontwerp fundering dat natuurversterking faciliteert

Windturbinefundering met  waterverversingsopeningen Credit: Vattenfall

Energieleverancier Vattenfall en De Rijke Noordzee gaan in het offshore windpark Hollandse Kust Zuid onderzoeken hoe het ontwerp van de fundering van windturbine bij kan dragen aan natuurontwikkeling in offshore windparken. 

Openingen in de fundering moeten ervoor zorgen dat vissen en ander zeeleven de turbines in en uit kunnen bewegen. De ellipsvormige openingen bevinden zich boven de zeebodem en vlak onder het wateroppervlak, en hebben een omvang van ongeveer 30 cm bij 1 meter. De vraag is of de dieren de binnenkant van de turbines gaan benutten als nieuw leefgebied, om te schuilen of om voedsel te vinden.

Het onderzoek vindt plaats in het in aanbouw zijnde offshore windpark Hollandse Kust Zuid van Vattenfall en BASF. Dit windpark met 1,5 GW vermogen ligt op 18 kilometer van de kust tussen Den Haag en Zandvoort en moet in 2023 gereed zijn.

Vattenfall wil de biodiversiteit in het windpark vergroten en daarover ook meer kennis opdoen. Gijs Nijsten, verantwoordelijk voor de duurzaamheid van Hollandse Kust Zuid: ‘Wind op zee groeit op dit moment razendsnel en zal de komende jaren flink blijven uitbreiden. We zoeken voortdurend naar manieren om de gevolgen voor het ecosysteem zo beperkt mogelijk te houden. Door te blijven vernieuwen en onze windturbines aan te passen, lukt het om een steeds betere combinatie te vinden tussen duurzaam geproduceerde elektriciteit en een gezond ecosysteem.’

De komende jaren worden diverse metingen uitgevoerd in en rondom de turbines om te kijken hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt. Afgelopen winter voerden onderzoekers van de Rijke Noordzee de eerste metingen uit. Het is voor het eerst dat onderzoek gedaan wordt naar wat de ‘waterverversingsopeningen’ kunnen betekenen voor het zeeleven.

“Als onze verwachtingen uitkomen, betekent dat een boost voor de biodiversiteit onder water. Bouwen met natuur heeft de toekomst. Ik ben er trots op dat we samen met Vattenfall werken aan dit soort innovatieve oplossingen, waarmee we enerzijds ons land voorzien van duurzame energie en tegelijkertijd de natuur versterken”, aldus Erwin Coolen, programmadirecteur van De Rijke Noordzee. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Blauwdruk voor toekomstige parken

De Rijke Noordzee neemt de kennis en ervaring die hiermee wordt opgedaan, op in haar Toolbox Natuurontwikkeling in Windparken. De Toolbox is open-source zodat toekomstige projecten eenvoudig en kostenefficiënt kunnen worden opgestart. Er lopen verschillende onderzoeken naar natuurversterking in offshore windparken. Het is echter voor het eerst dat er ook naar het ontwerp van de windturbine zelf wordt gekeken. Hiervoor lag het accent vooral op natuurversterking rondom de turbines.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.