VS: tenders voor drijvende offshore windenergie aan de westkust aangekondigd

| 4 juni 2021
GE en Glosten presenteren nieuw drijven windturbine concept

© Glosten

De federale overheid van de VS heeft met de Staat van Californië overeenstemming bereikt om aan de Amerikaanse westkust offshore windparken met drijvende fundamenten te ontwikkelen met in totaal 4,6 GW vermogen. Gezien de waterdiepte zijn aan de Amerikaanse westkust uitsluitend offshore windparken met drijvende fundamenten mogelijk.

De overeenkomst van de Departments of Interior, Energy and Defense met de Staat Californië is een belangrijk element voor de realisatie van de federale doelstelling van 30 GW offshore windenergie in 2030.

Het Department of Interior zal op 24 Juni a.s. een bijeenkomst organiseren om de als potentiële sites geïdentificeerde zeegebieden nader te bespreken. Medio 2022 zal een tender voor de ontwikkelrechten van windenergie worden geopend. Partijen die deelname aan de tender overwegen zullen van het Department of Interior een rapport ontvangen met een kritische analyse van milieuaspecten.

Volgens het National Renewable Energy Laboratory verkeert offshore windenergie met drijvende fundamenten en de grootste op dit moment beschikbare offshore windturbines van 12 – 15 MW nog in een pre – commerciële fase. Naarmate grotere windturbines worden toegepast is de verwachting dat daardoor groeiende kostendalingen gerealiseerd kunnen worden.

Om dit punt nader te onderzoeken heeft GE Renewable Energy onlangs haar deelname aangekondigd aan een project van het Department of Energy. Het doel van het project is het ontwerpen van een geavanceerd besturingssysteem voor offshore windturbines met drijvende fundamenten en 12 MW vermogen.

Tags: , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.