Wethouder Melse heeft de bouw van Windpark Bouwdokken officieel gestart

| 4 november 2016

Wethouder Melse van de gemeente Veere (Zeeland) heeft de bouw van Windpark Bouwdokken officieel gestart. Met een druk op de knop heeft hij de boring van de laatste fundatiepaal op symbolische wijze in gang gezet. Het windpark is nu klaar voor de volgende fase: opbouwen van de fundaties en realiseren van de netaansluiting. De windturbines worden in de zomer en het najaar van 2017 geïnstalleerd en zullen in het voorjaar van 2018 operationeel zijn.
“Neeltje Jans is de plek bij uitstek om nog meer te doen met windenergie. De gemeente Veere onderschrijft de ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie en ik ben blij dat het hier kan. De basis ligt er nu.“ aldus Jaap Melse. Alle 32 geboorde fundatiepalen per turbine zijn gereed In september jl. is gestart met het boren van de funderingspalen. Door niet te heien is er nauwelijks sprake geweest van geluidsoverlast of trillingen. De 32 fundatiepalen per turbine (in totaal 256 palen) zijn inmiddels gerealiseerd. Nu kan de volgende fase beginnen.

Op de fundatiepalen komen de fundatieblokken, met ieder een diameter van 19 meter en een dikte van ruim 3 meter. Hierop worden straks de mastdelen van de windturbine geplaatst. Deze fundatiewerkzaamheden duren nog tot begin 2017.
Netaansluiting: aanleg kabel start volgende week in Kamperland Vanaf het windpark gaat de duurzame elektriciteit straks met een ondergrondse hoogspanningskabel naar het bijna 30 km verderop gelegen hoogspanningsstation van TenneT in Goes-De Poel. Vanaf daar wordt de elektriciteit aan het landelijk net toegevoegd. De bouw van het transformatorstation op de Bouwdokken is inmiddels gestart.

Het windpark wordt door E-Connection gerealiseerd op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op de Neeltje Jans in de provincie Zeeland. In eerste instantie worden er 8 van de geplande 9 turbines gebouwd. Deze hebben een vermogen van 4,2 MW per stuk en wekken vanaf het voorjaar van 2018 gezamenlijk jaarlijks 128,6 GWh elektriciteit op.

Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 42.000 huishoudens. Windpark Bouwdokken versterkt de unieke combinatie op de Oosterscheldekering van waterkering, natuur, windenergie en recreatie.
Het windpark en de netaansluiting zijn eigendom van E-Connection. Het windpark wordt voor 25% mede gefinancierd door Windcoöperatie Zeeuwind. E-Connection ontwikkelt, bouwt en beheert het windpark. De fundaties en toegangswegen worden aangelegd door GMB Civiel. De windturbines worden geleverd, geïnstalleerd en onderhouden door Enercon. De netaansluiting wordt aangelegd door Joulz Energy Solutions, in samenwerking met Delta Infra BV.
Over E-Connection E-Connection initieert, realiseert en beheert complexe en vernieuwende windenergieprojecten, in goede samenspraak met haar omgeving. E-Connection heeft meerdere windparken in Zeeland en in het bijzonder op de Oosterschelde-kering gebouwd en beheert deze vanuit haar vestiging in Kamperland. Ook verricht zij vernieuwend en ondersteunend onderzoek ter bevordering van de toepassing van windenergie.

E-Connection werkt als investeerder of in opdracht van investeerders van windparken en neemt daarbij zelf risicodragend deel in de ontwikkeling van haar projecten. E-Connection werkt met een kern van professionals, waarmee zij alle benodigde disciplines voor windprojecten bij elkaar brengt.

Actuele informatie is te vinden op windparkbouwdokken.nl

windpark-bouwdokken2

Bron: Persbericht

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.