Windpark Oldebroek (Noord-Veluwe) komt dichterbij

| 4 mei 2016

Sinds mei 2015 is de gemeente Oldebroek akkoord met het verder uitwerken van de plannen voor een viertal windturbines langs de N50 in Hattemerbroek. Het licht stond daarmee op groen om de wijziging van het daar gelden bestemmingsplan voor te bereiden. Biomassa Van Werven Energie BV heeft de afgelopen maanden gewerkt hieraan. Het plan is nu gereed. De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen kan starten. Het milieueffectrapportage brengt in beeld wat de effecten zijn op het milieu en omgeving en maakt al bijlage deel uit van het voorontwerpbestemmingsplan.

De komende 8 weken wordt gewacht op het advies van de partners / instanties als gemeente Kampen, Hattem, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, en Overijssel en Prorail. Vervolgens zal na de zomer het ontwerpbestemmingsplan 6 wken ter inzage liggen. Dan is de gemeenteraad aan zet.

Wethouder Westerbroek: “Duurzaamheid is een speerpunt van het college. Er wordt vol enthousiasme gewerkt aan een routekaart voor een klimaat neutrale regio Noord Veluwe. Alle vormen van duurzame energie zijn hard nodig: Ook windenergie!”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.