Windpark Weert mag gebouwd worden

| 4 oktober 2019

Op 2 oktober deed de Raad van State positief uitspraak over het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning voor Windpark Weert nabij de A2, in de gemeente Weert. Tegen het bestemmingsplan en de vergunning zijn drie omwonenden in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze zijn ongegrond beoordeeld.

In het windpark staan 3 windturbines gepland met een maximale hoogte van 200 m nabij de A2. Initiatiefnemers van het windpark zijn WeertEnergie en Eneco Wind B.V. Beide partijen hebben in oktober 2018 samen de coöperatieve vereniging Nieuwe Energie Weert (N.E.W.) opgericht waarbinnen ze samen projecten zullen opstarten die ze afzonderlijk niet zouden kunnen ontwikkelen.

Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij het college van burgemeester en wethouders van Weert ook een omgevingsvergunning heeft verleend. De omwonenden vreesden geluidsoverlast en overlast door slagschaduw en trilling. De windturbines zouden tevens te dicht bij hun woningen komen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 13 mei 2019 op zitting behandeld. Afbeelding: Windparkweert.nl

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.