Windplan Blauw in Flevoland verwacht in 2018 de vergunningen rond te hebben

| 4 december 2017

Er komen steeds meer gegevens naar buiten omtrent het toekomstige windpark Blauw waar een investing van 200-300 miljoen euro mee is gemoeid in Dronten. Het plan werd vorige week door SwifterwinT en Nuon waarvan 120 van de 140 huishoudens in het gebied lid zijn, gepresenteerd.

Langs de Colijnweg komen (als de windmolens geen belemmering zijn voor het vliegverkeer naar Lelystad airport) die 50m hoger zijn dan bij de Eemshaven in Groningen.

 Ca. 74 oudere windturbines die liggen tussen de Colijnweg in Dronten (vlakbij Ketelhaven) tot aan de Maxima-centrale bij Lelystad moeten vanaf 2021 worden vervangen door 61 modernere windturbines.
De hoogste windturbines (tiphoogte 248 m, dus puntje van de wieken, niet ashoogte!) komen aan de kant van de Ketelhaven en windturbines van 213 m tiphoogte zullen rond het IJsselmeer gebouwd worden. Dit i.v.m. de vliegroute voor kleine luchtvaart na uitbreiding van Lelystad Airport langs de A6. De hoogtes staan nog ter discussie bij de ministeries.

Verwacht wordt dat de vergunningen voor het project in 2018 rond zijn. Dan kan een SDE-subsidie worden aangevraagd en zal het windpark er hoogstwaarschijnlijk in 2022 staan.

Klik hier voor meer informatie

Bron: Omroep Flevoland

Tags: , , , , , ,

Category: Draagvlak omwonenden, Electriciteit

Reacties zijn gesloten.