Zwolle akkoord met 4 turbines

| 4 december 2009
bron: De Stentor

De Stentor meldt: In het uiterste noordoosten van Zwolle, net voor de grens met Nieuwleusen, komen vier windturbines (12 MW) te staan. Het college van B en W gaat dat voorstellen aan de gemeenteraad, nu het 62 bezwaarschriften niet ontvankelijk heeft verklaard.

De 62 bezwaren – waarvan 24 uit Zwolle – betroffen vooral de gezondheidsrisico’s (vanwege geluidshinder), de aantasting van het landschap en waardedaling voor huizen en bedrijven in de omgeving. Het college stelt dat het geluid onder de wettelijke normen zal liggen. Het infrasone geluid zou tien decibel onder de waarnemingsdrempel liggen, terwijl de dichtstbijzijnde woning op een afstand van 350 meter staat. Het college wijst erop dat de ervaring van geluidshinder bovendien sterk emotioneel bepaald is; uit onderzoek zou blijken dat mensen die economisch voordeel hebben van de turbines geen geluidshinder ervaren en tegenstanders juist wel. De aantasting van het landschap is volgens B en W ‘betrekkelijk’. “De masten van de hoogspanningslijnen, de windturbines in Staphorst en de Lichtmistoren zijn reeds aanwezige hoge elementen in het landschap die vanaf grote afstand zichtbaar zijn. Het bedrijventerrin hessenpoort, de spoorlijn Zwolle-Meppel en her en der voorkomende bomenrijen doen eveneens afbreuk aan de openheid van het landschap.” Het college erkent dat er waardevermindering kan optreden door de plaatsing van de 85 meter hoge masten.

“Met de initiatiefnemers voor het windpark is een planschadeovereenkomst gesloten. Hiermee is geregeld dat eventuele planschade kan worden verhaald op initiatiefnemers.” De totale schade wordt geschat op 70.000 à 120.000 euro. Na de vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De 62 bezwaarmakers kunnen dan binnen zes weken beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Category: Overheid, Windenergie, Windmolens

Reacties zijn gesloten.