Brede steun Tweede Kamer voor nieuwe energiewet

| 5 juni 2024

Op dinsdag 4 juni, heeft de Tweede Kamer met brede steun ingestemd voor de nieuwe Energiewet. De nieuwe Energiewet moet de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 vervangen en moderniseren. Het wetsvoorstel moet nu nog langs de Eerste Kamer.

Met de nieuwe regelgeving worden energieconsumenten beter beschermd, komen er meer mogelijkheden om het volle stroomnet flexibel te gebruiken en wordt het veilig uitwisselen van gegevens tussen netbeheerders, energieleveranciers en klanten beter geregeld.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “Onze energievoorziening is niet meer te vergelijken met die van 20 jaar geleden, maar veel regelgeving stamt nog wel uit die tijd. Met de nieuwe Energiewet maken we een enorme moderniseringsslag en zorgen we dat regelgeving de energietransitie ondersteunt, in plaats van deze in de weg zit.”

Uitgebreide voorbereiding

Er is jaren gewerkt aan de nieuwe Energiewet en veel partijen binnen en buiten de energiesector hebben meegedacht en bijgedragen. Ook afspraken uit het Klimaatakkoord en nieuwe EU-wetgeving zijn hierin opgenomen. Het wetsvoorstel is de afgelopen maanden uitgebreid behandeld in de Tweede Kamer met wetgevingsoverleggen, technische briefings en ronde tafelgesprekken om de wet bij te schaven.

Energietransitie versnellen

Bestaande regels worden verhelderd en versimpeld en onnodige verschillen tussen regels voor gas en elektriciteit verdwijnen. De nieuwe regels sluiten bovendien beter aan bij het energiesysteem van de toekomst, met meer duurzame lokale energieproductie, opslag en flexibiliteit.

Betere positie consument en steviger toezicht

De nieuwe Energiewet biedt meer rechten en bescherming aan onder meer huishoudens, zelfstandigen en kleine bedrijven. Bijvoorbeeld op het gebied van transparante voorwaarden en betere bescherming bij facturering van energiecontracten en een faillissement van de energieleverancier. Het wordt voor alle energieleveranciers verplicht om ook een vast (model)contract aan te bieden van minimaal 1 jaar. De minimale eisen voor het verkrijgen en behouden van een leveringsvergunning worden bovendien aangescherpt.

Vol stroomnet aanpakken

Het wetsvoorstel biedt ook meer mogelijkheden om problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, bijvoorbeeld door bestaande ruimte op het net slimmer en flexibeler te kunnen gebruiken (vraagrespons; congestiemanagement) en meer mogelijkheden te bieden voor gezamenlijk gebruik van een aansluiting (cable pooling). De wet stelt daarnaast nieuwe regels voor het uitwisselen van gegevens, zodat het voor huishoudens en bedrijven eenvoudiger wordt om hun eigen data in te zien of te delen met een dienstverlener zoals een prijsvergelijker of energieverbruiksmanager. Ten slotte creëert de wet nieuwe mogelijkheden voor mensen en bedrijven om zelf actief te worden op de energiemarkt, bijvoorbeeld via energiegemeenschappen die de door leden geproduceerde elektriciteit verkopen en leveren. Meer info hier.

Reacties uit de markt

Energie Samen is blij met het nieuws. Als landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties heeft Energie Samen amendementen op de concept-energiewet gepresenteerd om te zorgen dat energiegemeenschappen zo snel mogelijk de ruimte en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om positie in te nemen op de energiemarkt. Dit is volgens Energie Samen gelukt.

Siward Zomer, voorzitter Energie Samen: “Dit is een historisch moment in de Nederlandse energiegeschiedenis en voor alle energiecoöperaties, we bestaan! De nieuwe energiewet betekent een enorme verandering in de marktordening sinds de liberalisering van onze energiemarkt. We bestaan nu juridisch als energiegemeenschappen en hebben een aparte positie en rol gekregen in de energiemarkt, naast andere belangrijke spelers zoals energieleveranciers, producenten en netbeheerders. De boodschap is duidelijk. Er is een nieuwe speler op de markt die gericht is op het bieden van sociale en milieuvoordelen en níet op het maken van winst!”

Energiebedrijf Statkraft reageert:  “We zijn blij om te zien dat de Tweede Kamer heeft besloten het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) in de Energiewet te verankeren! Daarmee legt Nederland duidelijke plannen vast voor een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem in 2050.”

Hans-Peter Oskam, directeur Beleid & Energietransitie bij Netbeheer Nederland:  “Dankzij deze wet kunnen we straks een modern juridisch fundament leggen onder de bouw van het energiesysteem van morgen.”

Bron: Rijksoverheid en reacties op LinkedIn

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.