Cable Pooling Overeenkomst maakt delen netaansluiting juridisch mogelijk

| 5 april 2022
Cable Pooling Overeenkomst maakt delen netaansluiting juridisch mogelijk

Bron: Ventolines

Invest-NL, Ventolines en Energy Storage NL hebben de Cable Pooling Overeenkomst (CPO) met energieopslag gepubliceerd. Deze overeenkomst maakt het juridisch mogelijk om met één aansluiting voor wind, zon én opslag te werken. 

Voor de energietransitie is het noodzakelijk om netaansluitingen te delen omdat anders het elektriciteitsnet vol raakt. De CPO kan hierbij helpen. Invest-NL was opdrachtgever van de CPO met opslag. Ventolines was gevraagd door Invest-NL om de CPO met energieopslag te schrijven.

Rens Savenije, Business Lead Systeemintegratie bij Ventolines spreekt: “Ventolines begeleidt opdrachtgevers bij de ontwikkeling, bouw en het beheer van duurzame energieprojecten. In ons werk zien en ervaren we de maatschappelijke noodzaak en de technische haalbaarheid van cable pooling. Maar dan moeten initiatiefnemers hier ook echt mee aan de slag kunnen. Daarvoor maakten we vorig jaar al een overeenkomst voor het delen van één netaansluiting voor wind- en zonneparken. Energieopslag ontbrak nog aan deze overeenkomst. In de vandaag gepubliceerde CPO is energieopslag toegevoegd.”

Cable Pooling Overeenkomst 

In deze CPO zijn bepalingen opgenomen voor het delen van één aansluiting voor wind-, zon- en opslagprojecten. In de overeenkomst zijn alle noodzakelijke randvoorwaarden verwerkt. Het gaat om bepalingen over projectrealisatie, vergoedingen, de relatie met netbeheerder, bemetering, programmaverantwoordelijkheid, terugregeling van installaties, financiering en aansprakelijkheid. 

Diederik Apotheker, Senior Business Development Manager bij Invest-NL zegt: “We zien dat zon- en windenergieproducenten graag aan de slag willen met energieopslag maar nog veel vragen hebben over de manier waarop dit kan. Invest-NL ziet het als haar taak om ondernemers hierbij te helpen. Met deze overeenkomst zorgen we nu voor de noodzakelijke handvatten om dit via één aansluiting te doen.”

Jeroen Neefs, branchemanager Energy Storage NL zegt: “We zien dat het Nederlandse elektriciteitsnet steeds voller raakt. We moeten daarom toewerken naar een efficiënter netgebruik. Dit kan niet zonder de inzet van energieopslag. We hopen daarom dat deze overeenkomst ervoor zorgt dat opslagtechnologie nog meer wordt ingezet in Nederland.”  zegt Jeroen Neefs, branchemanager Energy Storage NL.

Ventolines, Invest-NL en Energy Storage NL roepen de wetgever op om op korte termijn buiten twijfel te stellen dat Cable pooling ook bedoeld is voor opslag. De Elektriciteitswet 1998 noemt de mogelijkheid nu alleen voor wind- en/of zonneparken en niet voor het wettelijk toepassen van Cable pooling op opslagparken. Bron: Ventolines

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.