CPB: bouw offshore windparken levert geen milieuwinst op

| 5 oktober 2014

Het bouwen van grote windmolenparken op zee kost de maatschappij meer dan het oplevert, ook als je de effecten op milieu en gezondheid meerekent. Een studie naar alle kosten en baten van windenergie op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, stelt de schade op ruim 5 miljard euro. Dichter bij de kust bouwen, zoals het kabinet wil, beperkt de schade tot 4,8 miljard.

Het Centraal Planbureau onderschrijft de uitkomsten van de kosten-batenanalyse. Het CPB zegt dat de bouw van grote windmolenparken op zee in het huidige systeem nauwelijks milieuwinst oplevert. Door Europese afspraken blijft de uitstoot van vuile energiecentrales namelijk gelijk, ondanks die extra windmolens.

“Hoeveel windmolens je hier ook neerzet, het heeft geen effect op de CO2-uitstoot”, zegt Annemiek Verrips van het CPB. Dat komt doordat we in Europa werken met een CO2-handelssysteem: als je broeikasgassen uitstoot moet je daarvoor rechten kopen, met die rechten mag worden gehandeld. Er is een bepaald aantal rechten daarvoor uitgegeven, “dat niet minder wordt als je hier heel veel windmolens neerzet.”

Errichtung einer Senvion 6M im Offshore-Windparks Nordsee Ost

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor document overheidmkba-windenergie-binnen-de-12-mijlszone

Klik  voor rapport minister Kamp 14153930-v2

Bron: NOS

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Offshore Windparken, Offshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.