CIC verkoopt portfolio van Duitse en Nederlandse windparken

| 5 juli 2023

Het in Hamburg gevestigde Connected Infrastructure Capital GmbH (CIC) kondigde onlangs de verkoop aan van een portfolio van Nederlandse en Duitse windparken aan een in Luxemburg gevestigd fonds dat wordt geadviseerd door EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM).

De portefeuille bestaat uit vijf operationele windparken met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 85 MW, waarvan 4 in Nederland en 1 in Duitsland.

De windparkportefeuille omvat zowel commerciële windparken als een prototypelocatie waar turbinefabrikanten prototypes kunnen exploiteren en testen. CIC heeft de namen van de windparkprojecten in Nederland niet bekendgemaakt. Een van de projecten is echter waarschijnlijk het ECN Wind Energy Facilities (EWEF) in de Wieringermeer, waarvan het bedrijf in 2020 volledig eigenaar is geworden. CIC is ook eigenaar van het Noordzeeweg windproject in de haven van Amsterdam en een windpark in Zeeland. Windenergie-nieuws wacht op bevestiging van CIC.

De gezamenlijke capaciteit van de portefeuille levert groene stroom aan tienduizenden huishoudens en draagt bij aan de overgang naar schone energiebronnen door testfaciliteiten te bieden aan turbinefabrikanten.

CIC heeft zichzelf gevestigd als speler in de duurzame energiesector en investeert actief in de bouw en het beheer van windmolenparken in heel Europa. CIC zei dat de beslissing om dit deel van haar windparkportfolio af te stoten gebaseerd was op een uitgebreid evaluatieproces, waarbij CIC een partner zocht die haar langetermijnvisie en toewijding aan duurzame investeringen deelt.

EB SIM, een vermogensbeheerder die zich uitsluitend richt op duurzame en impactvolle investeringen, kwam als ideale kandidaat uit de bus. De toevoeging van deze windparken aan de beheerde portefeuille versterkt de toewijding van het bedrijf aan duurzame energie en versterkt haar positie als toonaangevende investeerder in de sector.

De afronding van deze transactie versterkt CIC’s positie in de energiemarkt. CIC blijft zich inzetten voor het identificeren, ontwikkelen en exploiteren van innovatieve duurzame energieprojecten die bijdragen aan de duurzaamheidsagenda. Bron: CIC

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.