ECN: Nederlandse regering op schema voor offshore windpark Borssele

| 5 augustus 2015

Het is de bedoeling dat de aanbesteding voor de offshore windparken in Borssele I & II in december 2015 uitgeschreven wordt. Rond 2023 moeten de offshore windparken 3,5 GW aan vermogen gaan leveren. 

Eind juni 2015 bereikte de regering een mijlpaal t.a.v. het regelgevend kader voor de 1e ronde van 2 aanbestedingen. Een belangrijke stap voorwaarts.

Alle krachten zijn gemobiliseerd, met inbegrip van het Nederlandse parlement, om het ambitieuze plan ten uitvoer te leggen, waarbij offshore windenergie-installaties worden aanbesteed, gebouwd en geëxploiteerd.

De afdeling Windenergie van ECN wil de aandacht vestigen op een aantal kernpunten uit de “Regeling windenergie op zee 2015”, die deel uitmaakt van het “Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie 2017”:

• Voor één enkel gedeelte wordt een maximum subsidiebedrag toegewezen van 2,5 miljard voor een concessie die wordt verleend voor een vaste periode van 15 jaar, waarbij minimaal een vermogen van 345 MW is vereist (351 MW min het nominale vermogen van de kleinste windturbine die op de locatie wordt geplaatst).

• Om de overeengekomen kostenbesparing voor offshorewindenergie te halen, is een maximum subsidiebedrag vastgesteld van EUR 0,124 per kWh, waarbij de projectontwikkelaar niet hoeft te zorgen voor het offshorenetwerk of het offshorehoogspanningsstation.

• In voorbereiding op de aanbestedingen voor Borssele heeft de Nederlandse regering grote hoeveelheden informatie over de bodem, wind en andere meteorologische en oceanografische gegevens verzameld en beschikbaar gesteld.

Deze dienst is bedoeld om de projectontwikkelaar vóór het definitieve investeringsbesluit een groot bedrag aan risicovolle kosten te besparen. In het kader van het beschikbaar stellen van de genoemde informatie door de regering is ECN gevraagd om windmetingen uit te voeren en om windmetingen van verschillende bronnen op zee te evalueren.

Deze informatie is voor alle potentiële inschrijvers toegankelijk via de websitehttps://www.windopzee.net/.

De sector is blij dat de nieuwe Nederlandse offshore windparken goed op de rails staan, en ECN verheugt zich erop om de industrie te helpen bij het genereren van betaalbare duurzame energie!

tki borssele

Bron: ECN

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.