Emotionele bijeenkomsten windenergie in Friesland

| 5 juni 2014
Momenteel vinden veel bijeenkomsten in Friesland plaats over windmolens. Oorzaak: Het Rijk heeft de provincies een taak opgelegd wat betreft de productie van duurzame energie. En de plaatsing van windmolens maken deel uit van de plannen.
Diverse voorstellen gemaakt door het College van Gedeputeerde Staten stuiten op veel weerstand.Er wordt nu door GS veel getoerd door Friesland om draagvlak te krijgen. Dit gebeurt tijdens verschillende (veelal emotionele) bijeenkomsten. De bezwaren zijn: – geen windmolen in de achtertuin, – bang zijn voor horizonvervuiling en geluidshinder. En fel tegen het fenomeen windenergie zijn.
Daarnaast zijn er verschillende studies die aangeven dat windmolens nooit winstgevend kunnen zijn als alles wordt meegerekend of rekenmodellen die andere uitkomsten hebben.
De noodzaak tot duurzame energie is wel duidelijk.
Helaas heeft het rijk tot nu toe een zwalkend duurzaamheidsbeleid gevoerd, waardoor jarenlang veel te weinig schone energie is gewonnen.
FrieslandCampina
Bron: Friesch Dagblad

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.