Eolus kan starten met bodemonderzoek Finse offshore windprojecten

| 5 januari 2023

Eolus kan starten met bodemonderzoek Finse offshore windprojectenDe Finse duurzame energieontwikkelaar heeft op 29 december onderzoeksvergunningen gekregen voor de Tuulia en Wellamo offshore windenergieprojecten ter hoogte van Satakunta in de Botnische Zee.

Beide te onderzoeken windgebieden liggen in de exclusieve economische zone van Finland: Tuulia ligt 30 kilometer uit de kust van Merikarvia en Wellamo ligt 90 kilometer uit de kust van Pori. Het Wellamo-project wordt ontwikkeld in samenwerking met de Ierse Simply Blue Group. Hiervoor werd eind november de joint venture SeaSapphire opgericht.

3,5 GigaWatt capaciteit

De geplande offshore windparken hebben een gecombineerde capaciteit van 3,5 gigawatt, waarmee 14-16 terawattuur hernieuwbare elektriciteit per jaar aan het Finse net zal worden geleverd. Voor de projectgebieden zijn in totaal ongeveer 200 offshore windturbines gepland, maar het uiteindelijke aantal zal afhangen van zowel de gedetailleerde plannen als de grootte van de gekozen turbines.

Milieueffectbeoordeling

De milieueffectbeoordelingsprocedure (MER) voor de projecten gaat in januari van start. De bodemonderzoeken zullen in de loop van 2023 worden uitgevoerd. De gedetailleerde studies van de zeebodem in de projectgebieden moeten locatie specifieke informatie opleveren voor de milieueffectbeoordeling en voor de ontwikkeling van de projecten. Tijdens het MER-proces worden de milieueffecten van het project in kaart gebracht en wordt gezocht naar manieren om deze te beperken. Om de biodiversiteit en het kwetsbare milieu van de Botnische Zee in stand te houden, werkt Eolus samen met de Baltic Sea Action Group. De openbare raadpleging over de MEB zal plaatsvinden tussen 2023 en 2024. Eolus ambieert de beide projecten in 2030 operationeel te hebben. Bron: Eolus

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.