Financial close voor Windpark Willem-Annapolder II

| 5 april 2024

De initiatiefnemers van Windpark Willem-Annapolder II in Zeeland hebben de definitieve investeringsbeslissing (financial close) genomen. Dit betekent dat de bouw van het windpark kan beginnen.

Windpark Willem-Annapolder vervangt het huidige windpark Willem-Annapolder bij ’s-Gravenpolder. Energiecoöperatie Zeeuwind (43,6% ), Triodos en Ronnie Rijk, de eigenaren van het oude windpark, blijven eigenaar van het nieuwe windpark.

Meer met minder

De huidige tien NEG-Micon NM52 windturbines (in totaal 9 MW) uit 2003 worden vervangen door vier nieuwe, grotere exemplaren. Met minder dan de helft van de turbines, wekt het nieuwe windpark straks meer dan het dubbele aan stroom op.

Wind & Zon

Naast dit nieuwe windpark willen de initiatiefnemers in de Willem-Annapolder ook graag een zonnepark ontwikkelen dat gebruik maakt van dezelfde kabelcapaciteit als het windpark (zogenaamde cable pooling).

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.