Flexibele contracten niet de gehoopte oplossing voor ruimte voor extra elektriciteitsgebruik in Utrecht, Gelderland en Flevopolder

| 5 februari 2024

In de regio Flevoland, Gelderland en Utrecht (FGU) heeft het hoogspanningsnet zijn maximale capaciteit bereikt. Slimme flexibele oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken zouden mogelijk kunnen helpen dit ruimteprobleem aan te pakken. Uit een recente analyse door TenneT blijkt echter dat dit niet overal mogelijk is in deze regio en dat daarom maatwerk toegepast zal moeten worden.

In oktober 2023 publiceerde TenneT de resultaten van het congestieonderzoek voor afname van elektriciteit in FGU waaruit bleek dat de situatie op het elektriciteitsnet in deze provincies kritiek is. TenneT en de regionale netbeheerders zien het grote belang van ondernemers die samen of individueel werken aan slimme flexibele oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken en zo de schaarse ruimte optimaal in te zetten. Energyhubs zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het toekomstig energiesysteem. De netbeheerders ondersteunen deze initiatieven waar mogelijk met expertise en aanpassingen aan het net. Voorwaarde voor het aansluiten van energyhubs is dat zij zowel het regionale alsook het hoogspanningsnet niet overbelasten.

De afgelopen maanden hebben de netbeheerders TenneT en Liander onderzocht welke oplossingen mogelijk zijn om de ruimte op het net in FGU beter te benutten. Uit een analyse van de belasting van de verschillende niveaus van het elektriciteitsnet blijkt dat de belastingprofielen van het regionale en hoogspanningsnet niet altijd overeenkomen. Anders dan op de netten van de regionale netbeheerders ziet TenneT op de hoogspanningsnetten ook buiten de ochtend- en avondpiek op andere momenten piekbelasting. Deze pieken laten zich moeilijk voorspellen. Dit komt bijvoorbeeld door de impact van de weersomstandigheden op de elektriciteitsproductie met windturbines en zonnepanelen en internationale elektriciteitsstromen die door het hoogspanningsnet lopen.

Op basis van de recente analyse is gebleken dat de ruimte voor extra elektriciteitsgebruik door het toepassen van flexibele contracten, waarbij energieverbruik in de tijd verplaatst wordt, echter minimaal is. Het gaat om grootverbruikers, zoals bedrijven die een zwaardere aansluiting willen om uit te breiden of te verduurzamen. Om de druk op het net op kritieke momenten te verlagen lopen veel initiatieven van bedrijven en overheden en dit verwelkomen de netbeheerders. Echter, helaas zijn oplossingen waarbij uitsluitend verbruik in de tijd geschoven wordt alleen dus niet voldoende effectief.

Energyhubs voorlopig maatwerk in Flevopolder, Gelderland en Utrecht

In de praktijk betekent dit dat energyhubs in FGU voorlopig maatwerk zijn en afhankelijk van de regiospecifieke situatie aanvullende flexmaatregelen vereisen of een aangepaste uitwerking om het totaalverbruik niet op te laten lopen. Denk aan: het optimaliseren achter de meter door netbewust laden van voertuigen, slimme aanstuurbare apparaten tot de norm te maken en pilots zoals congestieneutraal bouwen in Almere. Energyhubs moeten waar geen ruimte is voor flexibel gebruik van het net binnen de bestaande profielen blijven. Dit doen ze bijvoorbeeld door pieken af te toppen (elektriciteitsbesparing), opslag en/of invoeding van elektriciteit toe te voegen.

Voor de lange(re) termijn werken netbeheerders hard aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Voor de kortere termijn onderzoeken de netbeheerders een breed pallet aan oplossingen zoals capaciteitsbeperkende contracten (CBCs), flextenders, energyhubs en alternatieve transportrechten om de onbenutte ruimte op het net beter te gebruiken.

Samenwerken aan oplossingen

De netbeheerders betreuren dat initiatiefnemers van slimme oplossingen in FGU deze lastige boodschap krijgen. Gezien het belang dat netbeheerders zien in de samenwerking van ondernemers die individueel of met elkaar werken aan slimme flexibele oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken en zo de schaarse ruimte optimaal in te zetten zullen netbeheerders met initiatiefnemers meedenken over maatwerk en hen adviseren hoe een hub al dan niet kan worden ingepast in het elektriciteitsnet. Ook benadrukken de netbeheerders met initiatiefnemers samen te werken aan alternatieve oplossingen als er geen ruimte is voor flexibel gebruik van het net. Bron: TenneT/Liander

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.