Fonds Windpark Zeewolde keert in eerste jaar uit aan 21 initiatieven

| 5 december 2023

Fonds Windpark Zeewolde, het gebiedsfonds dat is opgezet om de omgeving mee te laten profiteren aan het windpark dat sinds vorig jaar operationeel is, heeft in het eerste jaar waarin aanvragen konden worden ingediend, het volledige bedrag uitgekeerd. Het gaat om € 330.910 verspreid over 21 aanvragen.

Bron: Gemeente Zeewolde

Eigenaren van het Windpark Zeewolde storten elk jaar een deel van de opbrengst van het park in het Fonds Windpark Zeewolde. Het geld is bedoeld om Zeewolde te verbeteren. Groepen bewoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen in Zeewolde kunnen bij het fonds subsidie voor hun projecten aanvragen. Een beoordelingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Windpark Zeewolde en van gemeente Zeewolde, beoordeelt of een aangevraagd project voldoet aan de voorwaarden. De commissie adviseert de gemeente om het geld voor een goedgekeurde aanvraag uit te betalen. In deze eerste jaar ronde heeft de adviescommissie het college van burgemeester en wethouders geadviseerd om 21 aanvragen uit het fonds voor een deel of helemaal te honoreren. Hiermee is het totaalbedrag van € 330.910 besteed.

Totaalbedrag aanvragen hoger dan uitgekeerd

Het totaal van de 26 aanvragen bedroeg € 1.003.627,36. Behalve de inhoudelijke beoordeling kwam daardoor ook een budgettaire afweging aan de orde. Kleinere projecten tot ca. € 20.000 zijn ontzien en 100% gehonoreerd. Voor de grotere projecten zijn per aanvraag afwegingen gemaakt. Er zijn 3 aanvragen afgewezen, 1 aanvrager heeft de aanvraag ingetrokken en 1 heeft deze voor een later jaar aangehouden om de plannen beter uit te werken.

Ingediende aanvragen

In enkele gevallen was de uitvoering van het project al gestart voor de instelling van het Fonds Windpark Zeewolde. Een voorbeeld daarvan is het herdenkingsmonument van de ‘Stichting Verbonden in Verlies’. Dit monument werd onthuld op 14 oktober 2023. Dit project zou, gelet op artikel 11 subsidieverordening Fonds Windpark Zeewolde, niet voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Een dergelijke situatie is bij de start van een nieuw fonds haast niet te vermijden. Het zou in de ogen van de adviescommissie echter niet redelijk zijn dat in het nadeel van aanvragers uit te leggen. Om redenen van billijkheid is daarom onder meer voor dit project een uitzondering gemaakt. Meer informatie over de ingediende en toegekende aanvragen staan op de website fondswindparkzeewolde.nl

Ernst Bron, wethouder duurzaamheid: ‘Het is goed om te zien dat inwoners van onze gemeente de weg naar het Fonds Windpark Zeewolde hebben weten te vinden. Aan de aanvragen kun je zien dat met veel enthousiasme en inzet door vrijwilligers wordt gewerkt aan zeer uiteenlopende projecten’.

Windpark Zeewolde B.V. is eigendom van een unieke samenwerking van meer dan 200 boeren, bewoners en ondernemers uit het buitengebied van Zeewolde. Samen vormen zij het grootste boeren/burgerwindcollectief van Europa. In het project maakten 220 verspreid staande windturbines plaats voor 83 grotere, modernere turbines, samen goed voor 320 MW opgesteld vermogen. Bron: Gemeente Zeewolde/Windpark Zeewolde

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.