Gemeenteraad Raalte geeft geen medewerking aan mogelijke plaatsing windturbines bij landgoed Schoonheten

| 5 juni 2024

Tijdens een raadsvergadering op 30 mei jongstleden heeft de Gemeenteraad van Raalte besloten geen medewerking te verlenen aan de programmeringsafspraken die zijn gemaakt met de provincie Overijssel.

Provincie Overijssel is het bevoegde bestuursorgaan voor windinitiatieven. Gemeente Raalte heeft met de provincie Overijssel afspraken (de zogenaamde programmeringsafspraken) gemaakt over de potentiële plaatsing van windturbines. Daarbij is een zoekgebied windenergie aangewezen ten westen van landgoed Schoonheten waar vier windturbines geplaatst zouden kunnen worden.

Het College van Burgermeester en Wetgevers heeft via een College Besluit in principe medewerking verleend. De Gemeenteraad moest de afspraken bekrachtigen.

In een gemeenteraadsvergadering heeft de Raad bijna unaniem besloten om geen medewerking te verlenen aan de programmeringsafspraken. Verschillende argumenten werden hierbij aangevoerd. Zo is het zoekgebied gelegen nabij het natuurgebied Boetelerveld en in het natuurnetwerk Nederland gebied. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat veel grondeigenaren niet willen meewerken aan de eventuele komst van windturbines op hun terrein.

Met name wordt de rol van de provincie Overijssel benoemd als een storende factor gezien in het maken van beleid. Door telkens de regels te veranderen. Zo als de criteria om in clusters windenergie (minimaal vier windturbines) te realiseren. Waar de opdracht lag op 7 GWh is deze door minimaal vier windturbines veel hoger geworden. Maar ook de gemeente Raalte had zelf veel eerder, beter plannen voor windenergie kunnen maken om zo te voldoen aan de afspraken in de RES. Al met al is het gevolg dat inwoners weinig tot geheel niet betrokken zijn geweest in het maken van afspraken. De wens is geuit om eerst met bewoners in gesprek te gaan.

Door de programmeringsafspraken niet te bekrachtigen is het aa de provincie Overijssel om aanvragen voor windenergieinitiatieven te beoordelen. Luister hier het overleg terug.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.