Groots drijvend zonneparkproject voor in Hollandse Kust West VII opgestart

| 5 maart 2024

Eind vorig jaar is het Nautical SUNRISE project van start gegaan. Het doel van dit project is het ontwerpen, bouwen en demonstreren van een 5 MW offshore drijvende zonne-energiesysteem (OFS) dat elektrisch wordt geïntegreerd, gecertificeerd en geplaatst in RWE’s Hollandse Kust West VII (OranjeWind) windpark.

Het systeem zal gebruik maken van de modulaire oplossing van het Nederlandse drijvende zonne-energiebedrijf SolarDuck. Voorafgaand aan de offshore inzet zal het Nautical SUNRISE consortium uitgebreid onderzoek doen en testen uitvoeren om de betrouwbaarheid, overlevingskansen, elektrische stabiliteit en opbrengst OFS te  garanderen. Een uitgebreid schaalvergrotingsplan zal de uitdagingen aanpakken en mogelijkheden creëren om de commercialisering van offshore drijvende zonnesystemen te stimuleren.

Met duurzaamheid in het achterhoofd wil Nautical SUNRISE de milieu-impact en duurzaamheid van OFS onderzoeken. Het project beoordeelt de ecologische voetafdruk, circulariteit en duurzaamheid gedurende de volledige levenscyclus van offshore drijvende zonnesystemen. Deze beoordeling heeft niet alleen betrekking op het demonstratieproject, maar omvat ook meerdere commerciële projecten op GW-schaal, zodat er een uitgebreid begrip ontstaat van de ecologische implicaties van de technologie.

SUNRISE consortium partners

Het project van € 8,4 miljoen, ondersteund met € 6,8 miljoen van het Horizon Europe programma, wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van verschillende partners: projectleider Dutch Marine Energy Centre (DMEC), SolarDuck, RWE, Blunova – een bedrijf van de Carlo Maresca Group, Bridon-Bekaert The Ropes Group, Deltares, Universiteit Hasselt (UHasselt), KU Leuven, Oxford PV, SINTEF Industry, SINTEF Ocean, Het Instituut voor Energieonderzoek van Catalonië (IREC-CERCA), INESC TEC en WavEC Offshore Renewables. Bron: DMEC

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.