Hof van Twente wijst principeverzoeken windparken af

| 5 december 2016

Gemeente Hof van Twente verleent geen medewerking aan de principeverzoeken voor drie windmolenparken in Hof van Twente. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gisteren besloten. Het college vindt dat de principeverzoeken niet voldoen aan het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld, wat nadruk legt op initiatieven van onderop, financiële participatie en draagvlak. Het college hecht aan haar ambities om energie-neutraal te worden maar wil dat dit wordt gerealiseerd door en met inwoners.

Bij inwoners is de bereidheid voor eigen initiatieven duidelijk aanwezig. Afgelopen weken hebben tal van inwoners duidelijk gemaakt dat zij zich betrokken voelen bij duurzaamheid en groene energie en dat zij een actieve rol willen spelen bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. Wethouder Meulenkamp: “Daar zijn we erg blij mee. Juist die initiatieven uit de samenleving willen we graag stimuleren en ondersteunen. Een aantal partijen heeft ook aangegeven dat zij hierbij willen helpen, waaronder het Platform Buurtschappen Hof van Twente. We gaan op korte termijn met die partijen in gesprek om daar samen verder invulling aan te geven.”

De gemeente heeft de drie principeverzoeken in eerste instantie getoetst aan de uitgangspunten van het vastgestelde duurzaamheidsbeleid. In de Beleidsnota grootschalige duurzame energiebronnen zijn drie belangrijke uitgangspunten opgenomen: initiatieven van onderop, financiële participatie en draagvlak. De gemeente hecht veel belang aan initiatieven van onderop en betrokkenheid van de gemeenschap, bij voorkeur in een model waarbij burgers zelf aan de slag gaan.
Nadat de principeverzoeken zijn binnengekomen, heeft de gemeente diverse gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers, de grondeigenaren van de drie beoogde locaties en (groepen) omwonenden en anderszins betrokkenen. De uitkomsten van die gesprekken, in combinatie met de verzoeken zoals de initiatiefnemers die hebben ingediend, brachten het college tot de conclusie dat de principeverzoeken niet voldoen aan de uitgangspunten van het beleid.

Bron: gemeente Hof van Twente

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.