Informatieavonden windenergie in Friesland

| 5 mei 2014

In mei worden informatieavonden georganiseerd over windenergie voor de bewoners van de dorpen Heerenveen, de Friese Meren en Opsterland. Het is het zogenaamde A7 zoekgebied. Het is de bedoeling om gedachten te wisselen over de realisatie voor een cluster van 4 tot 10 windmolens. De provincie Friesland is met een verkenning voor windenergie gestart. Initiatieven kunnen worden ingediend voor kleinere windparken verspreid over de gehele provincie. 

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.