Kabinet wil Gasunie aanwijzen voor ontwikkeling waterstofnetwerk op de Noordzee

| 5 december 2022

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie liet afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer weten dat hij Gasunie wil wijzen om een waterstofnetwerk te ontwikkelen op de Noordzee.  

Waterstof op zee, waarbij waterstof met behulp van windenergie wordt geproduceerd en via waterstofleidingen vanaf de Noordzee aan land wordt gebracht, moet gaan helpen om de enorme potentie van energieproductie op de Noordzee te ontsluiten en zo een belangrijke rolgaan spelen in de energietransitie. Bijvoorbeeld in de verduurzaming van industrie en zwaar transport. Maar ook als grondstof in de chemie.

Waterstof op zee

Nederland zet in op grootschalige wind op zee om de klimaatdoelen te halen en minder afhankelijk te worden van energie uit andere landen. Bij de verdere doorgroei van windenergie op zee na 2030 verwacht het kabinet dat naast elektriciteit er ook waterstof op de Noordzee geproduceerd zal worden. Hiervoor is een waterstofinfrastructuur nodig.

Han Fennema, bestuursvoorzitter en CEO Gasunie: ‘Wij zijn blij dat het kabinet met dit voornemen de vitale rol van waterstof op zee voor het toekomstige energiesysteem onderstreept. Gasunie staat klaar om, in navolging van het nationale waterstofnetwerk op land, aan de slag te gaan om in goede samenwerking met andere partners een waterstofnetwerk op de Noordzee te ontwikkelen en realiseren dat goed is aangesloten op ons landelijke waterstofnetwerk. We zullen daarbij nadrukkelijk bekijken op welke manier de bestaande gasinfrastructuur in de Noordzee hergebruikt kan worden.’

Bij waterstof op zee wordt van de geproduceerde windenergie meteen waterstof gemaakt die via buisleidingen naar wal gaat. Met één leiding kan energie van verschillende plekken op zee worden verzameld en naar land gebracht worden. Mogelijk dat een deel van de bestaande gasinfrastructuur in de Noordzee, net als het waterstofnetwerk op land, hiervoor kan worden hergebruikt als deze tijdig beschikbaar is.

Esbjerg

Bovendien maakt de waterstofinfrastructuur verbindingen met het buitenland mogelijk en zorgt het met de grootschalige opslagmogelijkheden voor extra flexibiliteit in onze groene energievoorziening. Afgelopen zomer ondertekende Nederland met Denemarken, Duitsland en België de Esbjerg-verklaring waarin zij afspraken de Noordzee als ‘groene energiecentrale’ te ontwikkelen. In 2030 willen ze 65 gigawatt wind op zee produceren, waarvan 20 gigawatt bestemd is voor het maken van groene waterstof.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.