Omwonenden windpark gratis stroom

| 5 augustus 2014

De Medemblikker afdeling van Milieudefensie vindt dat omwonenden van een windpark GRATIS stroom moet krijgen. “Laat het dorp profiteren van windmolens”! Dit idee oppert de Milieudefensie richting de provincie van Noord-Holland.

“Bewoners hebben de lasten. Het is niet meer dan billik dat ze ook profiteren van de lusten”, aldus Maria Weeber.

De provincie Noord-Holland heeft enkele maanden terug zoekgebieden aangewezen waar nieuwe windmolens moeten komen. De provincie moet nog voor 105,5 megaWatt aan windenergie realiseren. Op maximaal 8 plekken in Noord-Holland moeten 50 turbines komen te staan.

,,Als het toch moet, zorg dan dat er draagvlak voor komt’’, zegt Weeber. In West-Friesland is een aantal plekken in beeld voor windmolens: bij Zwaagdijk-Oost, ten noorden van Enkhuizen, de omgeving van de Jaagweg, Wijdenes en De Weere. In de loop van dit jaar moet duidelijk worden waar de turbines komen. Milieudefensie vindt dat ruime afstandscriteria gehanteerd moeten worden tussen windturbines en de dichtstbijzijnde bebouwing.

Verzet tegen het aanwijzen van de zoekgebieden voor windmolens laait al op, bijvoorbeeld van de dorpsraden van De Weere en Zwaagdijk. De gemeenteraad van Medemblik heeft zich uitgesproken tegen een oud plan voor een windpark van vijf turbines bij Zwaagdijk-Oost, dat van de provincie een herkansing krijgt. Weeber vindt het opmerkelijk dat niemand weet wie de initiatiefnemers zijn van dit plan. ,,Het is heel schimmig, zelfs bij de gemeente weten ze het niet.’’

Milieudefensie is voorstander van windenergie, omdat het schone energie is. ,,Maar wij sluiten de ogen niet voor de overlast die het oplevert voor omwonenden’’, zegt Maria Weeber. ,,Het is natuurlijk te gek dat heel Medemblik last heeft van de Ambtenaar, terwijl er maar een paar mensen rijk van worden.’’

Milieudefensie is erop tegen dat windmolens worden geplaatst bij het riviertje de Kromme Leek bij Zwaagdijk. ,,Dat gebied moet ongerept blijven, industriële windmolens horen daar niet thuis.’’

windmolentwentekanaal

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Wereldwijd, Windenergie, Windkaart, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.