Onderwaterinstallatie derde kabel Hollandse Kust (zuid) in volle gang

| 5 augustus 2021

Living Stone Bron: Tennet

Van Oord’s onderwaterrobot ‘Deep Dig-It’ is afgelopen dinsdag met succes de Rotterdamse Maasmond overgestoken met de derde kabel voor de netaansluiting Hollandse Kust (zuid). De onderwaterrobot is nu op weg naar het onlangs geïnstalleerde onderstel van het offshore transformatorstation Hollandse Kust (zuid) Beta in het windgebied Hollandse Kust (zuid).

Op ongeveer 18 km uit de kust van de provincie Zuid-Holland realiseert energiebedrijf Vattenfall het 1,5 GW offshore windpark Hollandse Kust Zuid met 140 Siemens Gamesa 11 MW windturbines. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de offshore netaansluiting. Deze netaansluiting Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee van TenneT’s gestandaardiseerde 700 MW transformatorstations (Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta). De jacket fundatie voor elk offshore station is al geplaatst. Vanuit elk station wordt de opgewekte stroom van de windturbines via twee 220 kV wisselstroomkabels naar land getransporteerd.

Van Oord-Hellenic Cables

Het consortium Van Oord – Hellenic Cables is gecontracteerd door TenneT om de verbinding te realiseren. De vier offshore (export)kabels worden ingegraven in de bodem van de Noordzee. Voor de eerste tien kilometer van het offshore kabeltracé zullen deze kabels 5,5 meter in de zeebodem worden afgezonken om de drukke Rotterdamse “Maasmond” te kruisen. De verbinding naar het Hollandse Kust (zuid) Alpha transformatorstation is in september 2020 afgerond. Ook de kabel tussen de twee offshore transformatorstations is al gereed. Het consortium is nu bezig met de verbinding naar het Hollandse Kust (zuid) Beta offshore station.

De voorbereidende werkzaamheden werden in de afgelopen dagen afgerond. De kabel die aan het Beta jacket zal worden geïnstalleerd, is aan land getrokken naar het nieuwe onshore hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Nu gaat de consortiumcombinatie de kabel met een totale lengte van 34 kilometer naar het windgebied Hollandse Kust (zuid) aanleggen. Speciaal voor dit project ontwikkelde Van Oord de Deep Dig-It, een gigantische, op afstand bestuurbare onderwatersleuvengraver.

Deep Dig-It onderwaterrobot

Van Oord’s Deep Dig-It is een Tracked Remotely Operated Vehicle (TROV) dat onbemand over de zeebodem rijdt en een diepe sleuf maakt voor de kabels door de zeebodem vloeibaar te maken. Tegelijkertijd legt deze onderzeese sleuvengraver de kabels in de sleuf en sluit deze af. De Beta-kabels wegen ongeveer 100 kilogram per meter en bestaan uit drie kernen. Deze kernen zijn gemaakt van aluminium en de kabel heeft een diameter van 30 centimeter. Beide kabels werden op spoelen geladen in het kabelschip ‘Living Stone’. Dit kabelschip vaart op vloeibaar gas (LNG), wat de uitstoot vermindert. De installatie van het 34 kilometer lange kabeltracé zal ongeveer vier weken in beslag nemen en naar verwachting medio september zijn voltooid.

Aan het eind van dit jaar zal de topside voor het Alpha-station geplaatst worden. De topside van het Beta-station zal naar verwachting begin volgend jaar volgen. Zodra de topsides op de jackets zijn gehesen, zullen de laatste systemen worden aangesloten, getest en in bedrijf genomen worden. TenneT heeft op land een nieuw 380 kV hoogspanningsstation gebouwd en breidt het hoogspanningsstation ‘Maasvlakte 380 kV’ uit. Vanuit dit hoogspanningsstation wordt de windenergie op zee ingevoerd in de Randstad 380 kV-ring Zuid van TenneT. Naar verwachting zal het windpark in 2023 volledig operationeel zijn. Bron: TenneT

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.