Ontwerpvergunningen Windpark IJsselwind ter inzage

| 5 augustus 2022

Visualisatie locatie Windpark IJsselwind © Pondera

De provincie Gelderland kondigde deze week aan dat het de ontwerp-watervergunning en de ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) voor Windpark IJsselwind bij Zutphen en Eefde gereed heeft. Deze liggen van 11 augustus tot 22 september 2022 ter inzage. 

IJsselwind, een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties: ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie, en Waterschap Rijn en IJssel willen drie windturbines met een maximaal vermogen van ca. 12,9 MW realiseren langs het Twentekanaal ten noorden van het bedrijventerrein De Mars te Zutphen.

De ashoogte van de beoogde windturbines is 95 meter tot 120 meter, de rotordiameter is 120 meter tot 138,25 meter en de tiphoogte is 180 meter tot 187,5 meter.

Twee windturbines zijn van IJsselwind en één turbine is van waterschap Rijn en IJssel. Twee windturbines zijn gepland ten noorden van het kanaal op percelen met een agrarische bestemming, de derde turbine ligt op een voormalige stortplaats op bedrijventerrein De Mars langs het Twentekanaal.

De stukken zijn vanaf 11 augustus zowel digitaal als persoonlijk te bekijken. Zie de website van de provincie Gelderland voor meer informatie.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.