Opschaling Windpark Zeewolde komt dichtbij

| 5 juni 2015

Vorige week is een intentieovereenkomst getekend v.w.b. windpark Zeewolde. Deze gemeente is samen met de windvereniging koploper in de provincie Flevoland aangaande ‘opschalen & saneren.

In 2020 worden veel windturbines vervangen door een kleiner aantal met meer vermogen. 200 maken plaats voor 100 windturbines. Flevoland werkt samen met Zeewolde, Dronten en Lelystad om het aandeel door wind opgewekte energie te vergroten. In 2020 wil het ministerie van EZ in totaal 1390,5 MW opgesteld vermogen in Flevoland hebben gerealiseerd.

De provincie en de gemeenten grijpen deze afspraak aan om een aanzienlijke kwaliteitsverbetering in het landschap te realiseren: de opschaling gaat gepaard met de vermindering van het aantal molens.

Bovendien worden deze nieuwe molens in logische lijnen geplaatst die corresponderen met het landschap. De windverenigingen in de drie genoemde gemeenten zijn voor de overheden de gesprekspartners in de aanloop naar deze grote verandering.

De gezamenlijke overheden werken aan een Regioplan waarin de kaders van de nieuwe windparken worden gedefinieerd. Het gaat hierbij om afspraken over bijvoorbeeld financiële participatie, sanering en een gebiedsgebonden bijdrage. Het Regioplan wordt dit najaar ter visie gelegd en naar verwachting in februari 2016 door Provinciale Staten vastgesteld.

DSC_0239

Bron: Provincie Flevoland

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.