Opstart NU: museum over windenergie!

| 5 november 2014

Jan van Egmond (Quality in Wind) loopt al een tijdje rond met een idee over het maken van een museum over windenergie. Nu is het moment daar om het onder de aandacht te brengen en doet een dringende oproep aan een ieder die windenergie een warm hart toe draagt.

De windenergie is begonnen in de oorlogsjaren met een aantal zelfbouwers en het Wind-Werkboek van Wartena. Daarna is er tot de 70-er jaren nauwelijks meer iets aan gedaan; Fons de Beer met zijn werkgroep en zo nog enkele doorzetters. In de 70-er jaren zijn Berewoud en Van der Pol met de Polenko molen als 1e Nederlandse fabrikant gestart.

Verdwijnen tasbare stukken geschiedenis

Mogelijk kennen mensen delen van het verloop van deze industriële geschiedenis. Her en der staan –of liggen- er nog molens van deze tijd, hoewel de meeste naar de oud ijzer boer zijn vertrokken. In Friesland bijvoorbeeld staan nog twee oude windturbines en het zou mooi zijn wanneer deze voor het nageslacht bewaard zouden blijven. Over 50 jaar zal blijken dat deze oude molens het begin waren van een enorme ommezwaai in het denken van duurzame energieopwekking.

Kennis ‘oude rotten’ uit het vak 

Naast het verdwijnen van deze tastbare stukken geschiedenis ‘verdwijnen’ er binnenkort ook de oude rotten uit het vak, zoals Janssen, Gijs van Kuik, Henny Veldhuisen, Chris Westra, Ad Heydra, Cees Versteegh, Herre van der Meulen, Van Egmond en nog vele mensen van het 1ste of 2e uur. Deze mensen hebben een schat aan kennis over hoe het was en hoe het is in de windindustrie. Daarnaast hebben zij waarschijnlijk –net zoals Van Egmond- bij elkaar een enorme hoeveelheid rapporten, folders, foto’s, offertes en productie-, service- en reparatievoorschriften en zo meer. Wanneer deze mensen vertrekken zal dit materiaal mogelijk verloren gaan.

NU: veilig stellen

Wanneer we het verleden –de opkomst van de windindustrie in Nederland kennen- en een realistische blik op de toekomst hebben, is het duidelijk dat er NU een begin gemaakt moet worden met het veiligstellen van dit materiaal en van enige turbines van toen. Jan van Egmond daagt iedereen uit hierin mee te denken, ideeën aan te dragen waar NU al materiaal opgeslagen kan worden om het veilig te stellen. Als trekker denkt Van Egmond aan NWEA als opzet en coördinatiepunt; ook andere partijen moeten hierbij actief zijn, wil het iets moois worden.

Jan van Egmond

Van Egmond wil museum voor windenergie

Heeft u een idee? Neem contact op met ing. Jan van Egmond, Tel: 0578/660060 of 06-12138393 Email: j.van.egmond@qualityinwind.nl

Tags: , , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Fotos, Groene energie, Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.