Ørsted en Yara gaan samenwerken aan de productie van groene ammoniak

| 5 oktober 2020

Borssele 1&2 © Ørsted/Sky Pictures

Ørsted en kunstmest producent Yara willen een 100 MW elektrolyser ontwikkelen voor de productie van groene waterstof dat gebruikt kan worden bij de productie van ammoniak op Yara’s productielocatie in Sluiskil, Zeeland.

De elektrolyser in Sluiskil zal worden gevoed door offshore windenergie van Ørsted’s nabijgelegen Borssele 1&2 windparken. De groene waterstof moet het gebruik van fossiele waterstof bij de productie van ammoniak gaan vervangen. Met de hernieuwbare waterstof kan per jaar ongeveer 75.000 ton groene ammoniak worden geproduceerd. Dat is circa 10% van de capaciteit van de grootste van de ammoniakfabrieken in Sluiskil.

“Groene ammoniak is de meest veelbelovende waterstofdrager voor verschillende energietoepassingen, zoals koolstofarme scheepsbrandstof en een duurzame voedselproductie. De samenwerking met Ørsted in dit project betekent een belangrijke stap voorwaarts om Yara in staat te stellen haar strategische ambities op deze gebieden waar te maken,” zegt Terje Knutsen, EVP en Head Farming Solutions in Yara.

Het project zorgt voor een potentiële CO2 besparing van 100.000 ton CO2, wat overeenkomt met het van de straat halen van 50.000 conventionele auto’s. Het kan volgens Ørsted een mijlpaal zijn voor de waterstofuitrol van het Smart Delta Resources cluster in Zeeland en een belangrijke stap in de opschaling van hernieuwbare waterstof naar 3-4 GW in 2030 in Nederland.

“Ørsted zet zich in om op grote schaal te investeren in de productie van hernieuwbare waterstof. Met de juiste ondersteuning leidt dit toonaangevende samenwerkingsproject van Yara en Ørsted tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Ook wordt de hernieuwbare waterstoftechnologie door dit project rijp gemaakt voor toekomstige CO2-reductie van de Europese industrie,” zegt Martin Neubert, Executive Vice President en CEO van Ørsted Offshore.

Publieke cofinanciering en overheidssteun nodig
Omdat de kosten van hernieuwbare waterstof  momenteel nog hoger zijn dan fossiele waterstof zoeken de partners naast privaat geld ook publieke cofinanciering voor de ontwikkeling en bouw van de elektrolyser. Daarnaast is er ook overheidssteun nodig om op grote schaal hernieuwbare waterstof te kunnen produceren.

“We roepen de Nederlandse regering op om een helder en concreet waterstofprogramma op te zetten. Hierbij moet er zicht zijn op een structurele uitrol van elektrolyse capaciteit en een geschikt waterstofinstrumentarium om zo snel en efficiënt mogelijk tot kostenefficiënte productie van hernieuwbare waterstof te komen. Fasering en opschaling zijn hiervoor cruciaal. De eerste fase van het succesvolle programma voor wind op zee kan hiervoor als blauwdruk dienen,” zegt Steven Engels, directeur Ørsted Nederland.

Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering en een goede business case wordt eind 2021 of begin 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de bouw van de nieuwe fabriek genomen. Het project zou dan in 2024/2025 operationeel kunnen zijn op voorwaarde dat het door de overheid aangekondigde waterstof instrument en de juiste regelgeving eind 2021 gereed is, aldus de partners.

Tags: , , , , , ,

Category: Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.