Partnercontent: Invloed van windparken op de Noordzee

| 5 november 2019

De route die bepaald is om het doel van het vastgelegde klimaatakkoord te behalen, gaat door zee. Hoewel deze doelstellingen met het oog op het klimaat en natuurbehoud zijn vastgelegd, kunnen vragen aangaande mogelijke milieukwesties niet achterwege blijven. Ten koste van wat worden de windturbines geplaatst? Kan het ecosysteem boven en onder het wateroppervlak nog wel floreren?

Negatieve effecten boven en onder water
In 2023 zouden er al 4,5 GW aan windmolens boven het noordzeewater uit moeten stijgen. Vervolgens moet er jaarlijks 1 GW bijkomen tot aan 2030. De windmolenparken worden als kolonies midden in een andere wereld gevestigd. Er is dan ook veel onderzoek uitgevoerd door verschillende instanties om de invloed die de windturbines op het ecosysteem hebben in kaart te brengen. Zo zijn de zorgen met betrekking met de bovenwaterse bewoners gericht op de vogels en vleermuizen. De angst dat vogels de wieken om de oren krijgen is niet geheel ongegrond. Zo blijkt uit onderzoek dat 0,01 procent van de vogels die langs de parken vliegen de roterende bladen niet weten te ontwijken. Dat deze vogels het leven laten, is voor het totaalplaatje echter geen groot verlies, want voor de meeste populaties is dit niet bedreigend. Bij een hoge vogeldichtheid kunnen de windturbines bovendien stilgezet worden. Het leven onder water heeft het vooral tijdens de aanleg van nieuwe parken zwaar te verduren. De geluidsoverlast die hiermee gemoeid gaat, kan het ecosysteem verstoren en zelfs tot gehoorschade van sommige dieren leiden.

Een positieve noot
Hoewel menselijk ingrijpen in ecosystemen vaak geassocieerd worden met negatieve gevolgen, blijken de windmolenparken ook een verrijking te zijn voor de Noordzee. Zo maken de aalscholvers maar al te graag gebruik van de fundering van de windturbines om hun welverdiende rust te pakken na het jagen. Dankzij de gecreëerde tussenstops, hebben deze vogels hun leefgebied kunnen uitbreiden. Vissen en zeezoogdieren blijken geen last te hebben van windmolenparken, wanneer deze eenmaal aangelegd zijn. Veel storende factoren, zoals visserij en recreatieboten, worden dankzij de parken juist geweerd. Daarnaast bieden de windmolens met hun statige voeten een leefgebied voor schelpen en kreeften. Deze organismen zijn op hun beurt weer een rijk buffet voor andere diersoorten. Bovendien wordt overwogen om zeewier te telen om zo het ecosysteem rond windmolenparken support te bieden.

Groener met windmolenparken
Met behulp van de windmolenparken op zee wordt Nederland steeds een beetje groener. Men kan energie vergelijken met het oog op de duurzaamheid van de verschillende energieleveranciers om thuis zoveel mogelijk van de vergroening te profiteren. Hoewel zo’n horizon gevuld met windturbines misschien door het gros van de Nederlanders niet als mooi wordt bestempeld, is windenergie essentieel voor een betere en groenere toekomst.

Tags: ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.