Producent van melkpoeder gaat windenergie gebruiken

| 5 september 2014

Vreugdenhil Dairy Foods koopt sinds deze week groene stroom van haar melkveehouders. Het bedrijf kocht al groene stoom en verdubbelt de inkoop door nu ook windenergie te kopen van haar melkveehouders die de melk leveren. Vreugdenhil verduurzaamt daarmee een derde van haar elektriciteitsgebruik.

Deze stap past binnen het MVO-beleid  ‘Samen Verantwoord Groeien’. De drie pijlers van Vreugdenhil volgen de waardeketen van het bedrijf: ‘Onze Leveranciers’, ‘Onze Onderneming’ en ‘Onze Klanten’. Het thema energie valt onder de pijler ‘Onze Onderneming’ en heeft volop de aandacht van het bedrijf. Zo streeft Vreugdenhil naar 30% minder  energieverbruik in 2020 ten opzichte van 2005. Daarnaast verduurzaamt Vreugdenhil haar elektriciteitsverbruik door de inkoop van Nederlandse windenergie.

De groencertificaten worden gekocht van Windunie, een coöperatie van zo’n 250 windmolenaren, veelal agrariërs met een windmolen op het erf. De groene stroom komt van  melkveehouders die melk leveren aan Vreugdenhil en lid zijn van Windunie.

lingewaard

Bron: Vreugdenhil

Tags: , , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Klimaatverandering, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.