Record biedingsvolume in onshore wind aanbestedingsronde Duitsland

| 5 juli 2024

Bundesnetzagentur, het federale netwerkagentschap van Duitsland, maakte afgelopen woensdag de uitslag bekend van de aanbestedingsronde voor wind op land en voor innovatie van mei dit jaar bekend. Met bijna 2,5 gigawatt aan ingediende biedingen vertegenwoordigt de huidige aanbestedingsronde een record.

Het aanbestede volume voor wind op land bedroeg in totaal 2.795 MW. Er werden in totaal 197 biedingen ingediend. Samen zijn zij goed voor een aanbestedingsvolume van 2.485 MW. Vergelijkbare volumes zijn niet meer voorgekomen sinds de biedrondes in 2017. Uiteindelijk werden 189 biedingen met een gunningsvolume van 2.379 MW geselecteerd. Acht biedingen moesten worden uitgesloten van het proces.

Het volume van de biedingen in deze aanbestedingsronde kwam dicht in de buurt van het streefvolume van 2,5 gigawatt (GW) dat in de Wet Hernieuwbare Energiebronnen is vastgelegd. Als deze positieve ontwikkeling doorzet, zijn de uitbreidingsdoelstellingen voor windenergie op land haalbaar, zo stelt Klaus Müller, voorzitter van het Bundesnetzagentur.

De waarden die zijn vastgesteld in de biedprocedure liggen tussen 7,20 ct/kWh en 7,35 ct/kWh. Net als in de vorige rondes ligt de gemiddelde volumegewogen gunningswaarde van 7,33 ct/kWh slechts iets onder de maximumwaarde (7,35 ct/kWh).

De regionale verdeling was vergelijkbaar met de vorige aanbestedingsrondes. De grootste volumes werden toegekend aan inschrijvingen voor locaties in Noordrijn-Westfalen (727 MW, 68 keer toegekend), Nedersaksen (430 MW, 26 keer toegekend) en Sleeswijk-Holstein (318 MW, 17 keer toegekend).

Innovatieve aanbesteding

Biedingen in de innovatieveilingen werden alleen geaccepteerd voor combinaties van windparken of zonne-installaties met faciliteiten die verzekerde opwekking hebben. Het aanbestede volume bedroeg in totaal 583 MW. Er werden 48 biedingen ingediend, met een totale volume van 564 MW. Alle biedingen hadden betrekking op installatiecombinaties van zonnecentrales en opslagfaciliteiten. Vijf biedingen werden uitgesloten van de procedure in deze ronde. Als gevolg daarvan werd aan 43 biedingen een contract gegund. Het totale toegekende volume bedroeg 512 MW.

De volgende aanbestedingsronde voor onshore windturbines zal plaatsvinden op 1 augustus 2024. De volgende innovatie-aanbesteding zal plaatsvinden op 1 september 2024.

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.