Stand van zaken op Zee en op Land

| 5 mei 2011
bron: Agentschap

Productievermogen en realisatie.

Subsidieontvangers voor windenergie op land, SDE-ronde 2010 ontvingen in 2010 voor turbines groter dan 6 MW een SDE-bijdrage van 6,8 eurocent per kWh en voor de turbines kleiner dan 6 MW 6,9 eurocent per kWh. De berekening van de SDE-bijdrage wordt uigelegd op de website van SDE.

Windenergie op land is daarmee vanuit subsidie-oogpunt een van de goedkoopste opties van duurzame energie binnen de SDE. Vanuit de SDE en de MEP (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie) is subsidie toegezegd aan 3.539 MW windvermogen. Dit vermogen concentreert zich in de meer windrijke kustgebieden van Nederland. Een windproject kent naar verhouding een lange aanloop- en realisatietermijn. Binnen de SDE is inmiddels 71 MW van de windturbines gerealiseerd.

Category: SDE 2011 Subsidie

Reacties zijn gesloten.